Ο Δήμαρχος Τρίπολης στη συζήτηση στο Λεβίδι για την Ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής