Δ.Σ.Μεγαλόπολης - Απόφαση για μηνυτήρια αναφορά σε ιδιώτη εργολάβο