Συνεδρίαση επιτροπής λιγνιτόσημου. Εξώδικο στη ΔΕΗ για τις οφειλές των 20 εκ ευρώ