Τατούλης

Ο Δήμαρχος Τρίπολης στη γιορτή των εργαζομένων ΟΤΑ Αρκαδίας