Αυτοψία Γιαννακούρα σε Άκρα Τεγέας και Κανδήλα για τις ζημιές από την κακοκαιρία