Τατούλης
symvolo

Ολοκληρώνονται τα έργα ασφαλτόστρωσης στον Δήμο Τρίπολης

Ολοκληρώνονται τα έργα ασφαλτόστρωσης στον Δήμο Τρίπολης

Μάιος 18, 2010 - 11:52

Στην πολεοδομική επέκταση του σχεδίου πόλεως (περιοχής σταδίου), σύμφωνα με την μελέτη διανοίχτηκαν και κατασκευάστηκαν δρόμοι, ενώ τοποθετήθηκαν δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν η καθαίρεση και αποξήλωση επικειμένων, η τοποθέτηση κρασπέδων για την οριοθέτηση των οδών και τέλος η ασφαλτόστρωση αυτών.

Αυτό που απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι οι ασφαλτοστρώσεις σε ορισμένες οδούς

Ειδήσεις: