Εργασία

Τρίπολη: Προσλήψεις για τα θερινά τμήματα δημιουργικής απασχόλησης

Ιούνιος 18, 2018 - 11:00
0 σχόλια

Στην πρόσληψη προσωπικού με δίμηνο απασχόληση για κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών στο ΝΠΔΔ του Δ. Τρίπολης για την λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018, θα προχωρήσει το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης.

Το ΔΣ είχε αποφασίσει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Τρίπολης για την υλοποίηση του προγράμματος για την δημιουργική απασ-χόληση παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ανάπτυξη δράσεων για τη λήψη μέτρων εναρμόνισης επαγ-γελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων και με στόχο :

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στους ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ και Β΄ με 8μηνη σύμβαση

Ιούνιος 16, 2018 - 18:49
0 σχόλια

Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄θα προσλάβει 5 άτομα με 8μηνη σύμβαση εργασίας, 1 ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων (με καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας) , 2ΔΕ Φυλάκων και 2 ΔΕ Μαγείρων.
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τον ΑΗΣ Α΄είναι από 09/06/2018 έως και 18/06/2018.

Πρόσληψη προσωπικού για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

Ιούνιος 15, 2018 - 08:59
0 σχόλια

Στην πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο παράλιο Άστρος προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης.

Οι παιδικές κατασκηνώσεις θα λειτουργήσουν από 16 Ιουνίου έως 11 Αυγούστου.

Δείτε αναλυτικά:

Προσλήψεις στη Βόρεια Κυνουρία

Ιούνιος 13, 2018 - 19:50
0 σχόλια

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 100/2015 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούνιο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Ποιοι προσλαμβάνονται στις παιδικές κατασκηνώσεις Δήμου Τρίπολης

Ιούνιος 13, 2018 - 15:02
0 σχόλια

Ανακοινώθηκαν σήμερα 13/6/2018 από τον Δήμο Τρίπολης τα ονόματα των αιτούντων ανά ειδικότητα, που επιλέχτηκαν και θα εργαστούν στις παιδικές κατασκηνώσεις στο Παράλιο Άστρος.

Η πρόσληψη σύμφωνα με την Απόφαση του Δήμου Τρίπολης αφορά στο χρονικό διάστημα από 16-6-2018 έως και 11-8-2018.

Τα ονόματα:

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Εργασία