Εργασία

Πρόσληψη προσωπικού από το Κέντρο Ημέρας «Αμάλθεια»

Σεπτέμβριος 20, 2018 - 09:20
0 σχόλια

Η Αμ.κ.ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», αστικός μη κερδοσκοπικός φορέας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  (Eγκρ. Σκοπ. Υ5β/Γ.Π./οίκ.69291/07-08-2014) προκηρύσσει από μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα  εργοθεραπευτή/τριας  ή λογοθεραπευτή/τριας.

       Το Δ.Σ του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδων) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου  χρόνου.

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας

Σεπτέμβριος 10, 2018 - 17:40
0 σχόλια

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ oaed.gr, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για 30.333 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Επτά θέσεις εργασίας στην Τρίπολη

Σεπτέμβριος 10, 2018 - 16:01
4 σχόλια

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για νέες θέσεις εργασίας στο Κτηματολόγιο - Τρεις θέσεις στην Τρίπολη

Σεπτέμβριος 09, 2018 - 11:32
0 σχόλια

Το Κτηματολόγιο ανακοινώνει προσλήψεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων από το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των ∆/νσεων Δασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους. Οι προσλήψεις θα γίνουν υπο την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Οι δύο ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη είναι ΠΕ – Γεωτεχνικών (Δασολόγοι), ΤΕ – Δασοπόνοι

ΠαΠελ: Άτομα για Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη στην Τρίπολη

Σεπτέμβριος 08, 2018 - 18:20
0 σχόλια

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 39/28.08.2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 65ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0133, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», ως εξής:

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Εργασία