Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Γιώργος Καμπύλης για την αποκομιδή απορριμμάτων: Μετά από τρία χρόνια αποκαλύφθηκαν τα ψέματα και δικαιωθήκαμε

Νοέμβριος 19, 2018 - 08:05
1 σχόλια

Πριν από τρία χρόνια η παράταξή μας συμφώνησε με την εκχώρηση της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη. Πέρα από κάθε ιδεοληψία πιστή στις αρχές της για θετική στάση σε όποια πρόταση της Δημοτικής Αρχής λειτουργεί προς θετική κατεύθυνση και οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.

Συντήρηση και βελτίωση της επαρχιακής οδού Άγιος Πέτρος - Άστρος

Νοέμβριος 18, 2018 - 21:10
0 σχόλια

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ » Προϋπολογισμού Μελέτης : ; Ένα Εκατομμύριο Πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ ( 1.500.000 € ).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Βόρεια Κυνουρία: Καταβολή λιμενικών τελών 2019 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου

Νοέμβριος 18, 2018 - 20:15
0 σχόλια

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 8122.1/29/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 2032/Β/25-7-2014, καθορίστηκαν τα ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων καθώς και των παραδοσιακών πλοίων.

Κληροδότημα Χρήστου Κορδογιάννη: Υποβολή προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Νοέμβριος 18, 2018 - 12:18
0 σχόλια

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη, γνωστοποιεί ότι το κληροδότημα προτίθεται να προμηθευτεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν τις προσφορές τους.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο πρωτόκολλο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ορίζεται η Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018.

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ στα δημοτικά σχολεία της Βόρειας Κυνουρίας

Νοέμβριος 18, 2018 - 10:00
0 σχόλια

Η εφαρμογή του Προγράμματος στην περιοχή για Τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, είναι μία ακόμα καινοτόμα ενέργεια και πρωτοβουλία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, καθώς αποτελεί τον πρώτο δήμο σε όλη την χώρα που υιοθετεί το Πρόγραμμα. Ο θετικός αντίκτυπος του Προγράμματος επιβεβαιώνεται και από την ποιοτική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Δήμος Βόρειας Κυνουρίας