Θέση επιστημονικού συνεργάτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Θέση επιστημονικού συνεργάτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σεπτέμβριος 19, 2019 - 19:00
5 σχόλια

Γνωστοποιείται η πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε (4) τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για περισσότερες πληροφορίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

 

Πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου by Arcadiaportal.gr on Scribd


5 Σχόλια

Γι'αυτό θέσανε την προθεσμία των 3 ημερών. Μόνο αν τα έχεις έτοιμα προλαβαίνεις να τα καταθέσεις.

Το όνομα του ατόμου που θέλουν να πάρουν γιατί δεν το έχουν γράψει μέσα; είμαι περίεργος να δω ποιος/ποια θα είναι.

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.