Τα δέντρα και ο καλλωπισμός της Τρίπολης, 1840

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Τα δέντρα και ο καλλωπισμός της Τρίπολης, 1840

Ιούλιος 05, 2017 - 20:59
0 σχόλια

Μιας και η Τρίπολη αναδείχθηκε πέμπτη στην έρευνα του WWF για τα αστικά πάρκα (δείτε ΕΔΩ), παραθέτουμε μια επίκαιρη δημοσίευση του ΣΕΤ από τον Νοέμβριο του 2015 στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, όπου αναφέρονται λεπτομέρειες για τη δενδροφύτευση στην Τρίπολη, αλλά και για τη δεντροστοιχία της οδύ Καλαβρύτων:

Στο Αρκαδικό Ημερολόγιο του έτους 1937, στο άρθρο του δικηγόρου Δημητρίου Ι. Αθανασιάδου, με τίτλο «Τα Δένδρα Και ή Τρίπολις» (σελ. 43-45), αναφέρεται: 

…Ο Καποδίστριας κατήρτισε μετά την απελευθέρωσιν πρόγραμμα αναδασώσεως της χώρας…. Πλήν τήν πρωτοβουλίαν των δενδροφυτειών ώς συμπλήρωμα του καλλωπισμού των πόλεων ανέλαβον οι Δήμοι μετά τήν κατά τό 1835 εφαρμογήν, του από 27 Δεκεμβρίου 1833 «περί συστάσεως των Δήμων» Νόμου επί Όθωνος. Πρώτος Δήμαρχος Τριπόλεως ανεδείχθη ο Ιωάννης η Γιαννάκος Πετρινός(1835-1841)…. 

… Η φιλοδενδρική όμως κίνησης των χρόνων εκείνων, αν και δεν υπήρξεν ωργανωμένη, δέν εκινείτο, εν τούτοις άνευ προγράμματος εική καί ως έτυχεν. Ήδη από του Μαρτίου του 1842 ότε ανεδείχθη Δήμαρχος ο Βασίλειος Χρηστακόπουλος τό Δημοτικόν Συμβούλιον Τριπόλεως διώρισε πενταμελή επιτροπήν… …Τό πρόγραμμα της Επιτροπής ταύτης καί τας παραδόσεις ηκολούθισαν κατόπιν, ως είπομεν, καί οι επόμενοι Δήμαρχοι διαμορφούντες καί δενδροφυτεύοντες τήν πόλιν. Έτυχον δε πρός επίτευξιν των προσπαθειών των και της βοηθείας διαφόρων κοινοφελών ανδρών, μεταξύ των οποίων διεκρίθη διά την φιλοπόλιδα καί ακαταπόνητον δράσιν του ο Σωτήριος Δ. Λαγοπάτης, εκ της γνωστής πατριαρχικής οικογενείας της Τριπόλεως, όστις Έπιστάτης διωρισμένος των ενταύθα Ποινικών Φυλακών επί μακρά έτη, πρόσφερε πραγματικάς υπηρεσίας εις τόν Δήμον «υπό αισθήματος φιλοκαλίας καί φιλοπατρίας», ως διαλαμβάνει ειδικόν υπέρ αυτού ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου εκδοθέν τη 8 Απριλίου 1858 επί Δημάρχου Δημ. Γαλανοπούλου. Διά του ψηφίσματος τούτου τό Δ.Σ. εκφράζει πρός τόν Σ. Λαγοπάτη «τήν πλήρη ευγνωμοσύνην καί τάς ευχαριστίας του Δήμου διά τόν καλλωπισμόν καί τήν πρόοδον της πόλεως καί διότι πρός τη ευσυνειδήτω εκπληρώσει των καθηκόντων του, κατεσκεύασε διά της εργασίας των καταδίκων ελαφροποινιτών πολλάς της πόλεως οδούς…. 

…Τοιούτου ανδρός είναι αξία η μνήμη καί η διαιώνισις του ονόματος δι’ οιασδήποτε πράξεως της πόλεως. 

Εις τόν ίδιον Σωτήριον Λαγοπάτην αποδίδεται καί η δενδροφύτευσις δι’ αργυροχρόων λευκών της νυν οδού Καλαβρύτων, διανοιγείσης κατά το 1858 – 59, ην τείνουν να εξαφανίσουν οι νεώτεροι ασυγχώρητοι γείτονες…. 


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.