Τατούλης
symvolo

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης

Δεκέμβριος 06, 2018 - 15:35
0 σχόλια

Σας προσκαλούμε όπως, την 10η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

Αποδοχή πίστωσης ποσού 222,72€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων (5ος 2018) - Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018.

Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και τη δημιουργία πιστώσεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών μισθοδοσίας ειδικών συνεργατών.

Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης συμμετοχής του Δήμου Μεγαλόπολης στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «Πελ.Ε.Κοιν. Π.Ε.»

Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών του ΜΕ 50165 Γκρέιντερ του Δήμου Μεγαλόπολης» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Περιβολίων από την είσοδο της Μεγαλόπολης προς τον ΄Αγιο Κωνσταντίνο» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδού Τ.Κ. Λεονταρίου» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Αποπεράτωση Θεάτρου Τ.Κ. Γέφυρας».

΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της κατεπείγουσας εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του υπ΄ αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 81365 J.C.B. μηχανήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της κατεπείγουσας εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του υπ΄ αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9899 Φορτηγού IVECO οχήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της κατεπείγουσας εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του υπ΄ αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9890 Απορριμματοφόρου MERCEDES οχήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος  Μαρκολιάς

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.