Πρόστιμο Τατούλη στον Δήμο Μεγαλόπολης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Πρόστιμο Τατούλη στον Δήμο Μεγαλόπολης

Ιανουάριος 11, 2019 - 22:02
0 σχόλια

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων 15.000 € στον Δήμο Μεγαλόπολης αποφάσισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης διότι ο Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Μεγαλόπολης συνεχίζει να βρίσκεται
εκτός λειτουργίας με συνέπεια τη ροή ανεπεξέργαστων λυμάτων προς τον εγκεκριμένο αποδέκτη ρέμα «Μαρίτσα».

Η απόφαση αναφέρει:

Αποφασίζουμε:

Α. Την επιβολή στο Δήμο Μεγαλόπολης προστίμου δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 € ) επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω (20) εισήγηση, ο Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Μεγαλόπολης συνεχίζει να βρίσκεται εκτός λειτουργίας με συνέπεια τη ροή ανεπεξέργαστων λυμάτων προς τον εγκεκριμένο αποδέκτη ρέμα «Μαρίτσα».

Από τα ανωτέρω προκαλείται παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και ρύπανση του περιβάλλοντος.

Β. Το ΚΕΠΠΕ θεωρεί ότι αποτελεί προτεραιότητα η άμεση επαναλειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού ακόμη και με ποσοστό καθαρισμού μικρότερο του 100%, καθώς ακόμη και η μερική λειτουργία του θα έχει θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό καλείται ο Δήμος Μεγαλόπολης να καταθέσει εντός μηνός από την παραλαβή της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων:

α) Τεκμηριωμένο Σχέδιο και χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την άμεση μερική επαναλειτουργία της εγκατάστασης (χωρίς την κατεστραμμένη δεξαμενή). Εφόσον κατά την άποψη του Δήμου αυτό δεν είναι εφικτό, να κατατεθεί τεκμηριωμένη αιτιολογική Έκθεση για τους λόγους που δεν δύναται να ξεκινήσει η μερική λειτουργία.
β) Έγγραφο στο οποίο να αναφέρονται οι συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν γίνει βάσει του από 29-6-2017 κατατεθειμένου στην Υπηρεσία μας Χρονοδιαγράμματος ενεργειών για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης κατόπιν της επιδιόρθωσης ή επανακατασκευής της κατεστραμμένης δεξαμενής, καθώς και οι ενέργειες που υπολείπονται.

Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 3517) και 50% υπέρ Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Αρκαδίας (κωδ. 64080)

Γ. Ο φάκελος της υποθέσεως να διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των άρθρων 28 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν 4042/2012 και ισχύει και 29 του Ν. 1650/86 για την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.

Κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 53, Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α/2010 και άρθρο 98, παρ. 12, Ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101/Α/90, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/1999 κ' ως ισχύουν).

Επίσης, κατά της απόφασης αυτής, όσον αφορά τη νομιμότητα έκδοσής της, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου μέσα σε 15 ημέρες, από τη δημοσιοποίησή της, ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη) ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.