Πρόστιμο Τατούλη στον Δήμο Καλαμάτας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Πρόστιμο Τατούλη στον Δήμο Καλαμάτας

Οκτώβριος 13, 2018 - 18:00
1 σχόλια

Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον Δήμο Καλαμάτας ως υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΣΜΑ), αποφάσισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, γιατί λειτουργεί χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές και χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Αναλυτικά η απόφαση:

Αποφασίζουμε
Α)
Την επιβολή προστίμου στο δήμο Καλαμάτας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) κατ΄εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 και το Ν. 4014/2011 σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 4749/18.9.2018 εισήγηση (σχετ.22), ως υπεύθυνο φορέα για τη δραστηριότητα σταθμού μεταφόρτωσης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΣΜΑ) ο οποίος λειτουργεί:

α. χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 114218/97 (Παράρτημα Ι )

β. χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με το Ν.4014/2011 σε συνδυασμό με την Υ.Α. 1958/2012 όπως ισχύει

γ. η συγκεκριμένη υποδομή δεν είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις της υπ΄αριθ. πρωτ. οικ 27716/1612/12.6.2017 (ΦΕΚ 2044β): Κύρωση Περιφερειακού Σχεδίου διαχείρισης Αποβλήτων (παρ. 11.5.7 ΠΕ.Σ..Α.)

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις συνιστούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά τα οριζόμενα του άρθρου 2 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β) Τη διαβίβαση της Απόφασης στη ιεύθυνση ημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας για την εξέταση δημιουργίας τυχόν ανθυγιεινών οχλήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Γ) Τη διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή κατ΄εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει με το Ν. 4042/2012.

Η είσπραξη του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ημοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.). Από το ποσό αυτό ποσοστό 60% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 3517)αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και 40% επί του ανωτέρω προστίμου περιέρχεται στο ημόσιο στον Κωδικό Αριθμό Εισόδου 3739, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 4042/2012.

Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ληφθεί γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/10).

Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής ικονομίας (Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97Α/99))

Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη) ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.


Υπάρχει 1 Σχόλιο

Φοβερό - αμέσως μετά την ανακοίνωση Νίκα για υποψήφιος περιφερειάρχης έπεσε πρόστιμο στο δήμο Καλαμάτας. Κινήσεις πανικού από Τατουλη

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.