Τατούλης

Πρόσληψη ναυαγοσωστών στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Πρόσληψη ναυαγοσωστών στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Μάρτιος 24, 2019 - 19:42
0 σχόλια

Η πρόσληψη έκτακτου - εποχιακού προσωπικού, ειδικότητας Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κατέθεσε την παρακάτω εισήγηση για το θέμα αυτό :

Σύμφωνα με το ΦΕΚ με αριθμό 61/τεύχος Α΄ το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες», το οποίο επέφερε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την απασχόληση των ναυαγοσωστών και σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια απασχόλησής τους αυξάνεται κατά ένα μήνα και ορίζεται για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο και προσδιορίζεται ότι κάθε ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου σε συνέχεια αυτών στις 19 Φεβρουαρίου 2019 η Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων ή μη Παραλιών, λαμβάνοντας υπόψη το Προεδρικό Διάταγμα 31/2018, συνεδρίασε και μας κοινοποίησε - με το υπ’ αριθμό 2131.16/116/2019/22-2-2019 έγγραφο του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Παραλίου Άστρους - τα πρακτικά που χαρακτηρίζουν τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, και πρέπει να προσληφθούν-τοποθετηθούν για το χρονικό διάστημα από 1-6-2019 έως και 30-9-2019 συνολικά τρείς (3) Ναυαγοσώστες στην παραλία «από Λιμενοβραχίονα Λιμένα Παραλίου Άστρους και προς Δυσμάς», μήκους 800 μέτρων και στην παραλία «Ατσίγγανος» της Τοπικής
Κοινότητας Παραλίου Άστρους, μήκους 400 μέτρων.

Με το ίδιο ως άνω πρακτικό χαρακτηρίστηκαν ως μη πολυσύχναστες οι παρακάτω παραλίες :
- «Καλογερικά» της Τοπικής Κοινότητας Ξηροπηγάδου.
- «Ξηροπηγάδου» της Τοπικής Κοινότητας Ξηροπηγάδου.
- «Παλιόχανο» της Τοπικής Κοινότητας Βερβένων.
- «Χερρονήσι» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα.
- «Μύλος» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα.
- «Αρκαδικό Χωριό» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα.
- «Καμίνια της Τοπικής Κοινότητας Άστρους.
- «Πόρτες της Τοπικής Κοινότητας Μελιγούς.

Επειδή το κύριο χαρακτηριστικό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας είναι η έντονη τουριστική κίνηση κατά τους εαρινούς μήνες, εκτός από τις παραπάνω πολυσύχναστες παραλίες, θα πρέπει για την ασφάλεια και προστασία των λουόμενων, να τοποθετήσουμε επιπλέον ναυαγοσώστες :

- στην παραλία «Ξηροπηγάδου» της Τοπικής Κοινότητας Ξηροπηγάδου.
- στην παραλία «Μύλος» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα.
- στην παραλία «Πόρτες της Τοπικής Κοινότητας Μελιγούς.

Προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί πλήρως και αποτελεσματικά στην υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης των ανωτέρω παραλιών, οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη επτά (7) Ναυαγοσωστών ΠΕ και εν ελλείψει ΔΕ, με δεδομένο ότι δε διαθέτει μόνιμο προσωπικό με τη ανωτέρω ειδικότητα, για την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2019.

Για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του παραπάνω έκτακτου προσωπικού, υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 στον Κ.Α. Εξόδων 30-6041.003 «Τακτικές Αποδοχές Ναυαγοσωστών» και στον Κ.Α. Εξόδων 30-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», ποσό 33.000,00€.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε στο Δ.Σ. τα ακόλουθα :

- Την έγκριση πρόσληψης επτά (7) Ναυαγοσωστών ΠΕ και εν ελλείψει ΔΕ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2019.
- Οι δαπάνες μισθοδοσίας του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού, ειδικότητας Ναυαγοσωστών θα βαρύνει τους Κ.Α. Εξόδων 30-6041.003 «Τακτικές Αποδοχές Ναυαγοσωστών» και Κ.Α. Εξόδων 30-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», προϋπολογισμού έτους 2019, στους οποίους έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ποσού 33.000,00€ αντίστοιχα.

Το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία, Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γιοβά Ιωάννη και Καμπύλη Άγγελου, και ενέκρινε την εκκίνηση της διαδικασίας για την πρόσληψη επτά (7) Ναυαγοσωστών ΠΕ και εν ελλείψει ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/09/2019.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού, ειδικότητας Ναυαγοσωστών θα βαρύνει τους Κ.Α. Εξόδων 30-6041.003 «Τακτικές Αποδοχές Ναυαγοσωστών» και Κ.Α. Εξόδων 30-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», προϋπολογισμού έτους 2019, στους οποίους έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ποσού 33.000,00€ αντίστοιχα.


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.