Τατούλης
symvolo

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Σεπτέμβριος 14, 2018 - 15:02
0 σχόλια

O Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει   Την πρόσληψη  εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων για το μήνα Σεπτέμβριο 2018, τα οποία θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 24-09-2018 έως  28-09-2018.

Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου  να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας   ανάγκες  των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων .
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Εργάτης ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
10
Δεν απαιτούνται
5

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 (καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 14-09-2018  έως 21-09-2018..
Δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

(ΠΗΓΗ: leonidion.gr)


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.