Προσφορές για τη μέτρηση υδρομέτρων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Προσφορές για τη μέτρηση υδρομέτρων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Δεκέμβριος 07, 2019 - 15:29
1 σχόλια

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους συνεργάτες (επιπέδου Δ.Ε και άνω) που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Μέτρηση υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020», της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το έτος 2020 (συμπεριλαμβάνεται και μικρό τμήμα του τρέχοντος έτους 2019). 

Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης προϋπολογίζεται στις 22.599,84 € σύνολο (συμπ/ται και το ΦΠΑ 24%). 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την Τετάρτη 11/12/2019 ώρα 10,00 πμ, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστ/κό ποινικού μητρώου).

Ο ενδιαφερόμενος κατά την ημερομηνία της προσφοράς θα πρέπει να έχει ενεργή Ατομική Επιχείρηση (πλην νομικών προσώπων) και να τεκμηριώνει την ισχύ της στον φάκελο της προσφοράς (πχ βεβαίωση έναρξης).

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει  με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως άνω είναι πλήρης

Επισυνάπτεται η Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας.  

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ

05-12-2019

Ειδήσεις: 

Υπάρχει 1 Σχόλιο

Υπάρχουν μετρητές ύδατος που παρότι αλλάχθηκαν σαν προβληματικοί να μην καταγράφουν κατανάλωση ύδατος τετραμελούς οικογένειας και δείχνουν μηδενική κατανάλωση; οι υπόλοιποι είναι κορόιδα και πληρώνουν κατανάλωση ύδατος αλλά και την εκκένωση των βόθρων..........ποιός είναι υπεύθυνος για αυτό στον Δήμο,που δεν το βλέπει αυτό από τους λογαριασμούς με μηδενική κατανάλωση; ξυπνάτε στο δήμο!

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.