Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Τρίπολης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Τρίπολης

Οκτώβριος 12, 2018 - 16:02
0 σχόλια

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης-Κοινωνικό Παντοπωλείο» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 29.995,31€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων (στον 1ο όροφο) του κτιρίου του Δημαρχείου Τρίπολης στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, ΤΚ 22132, Τρίπολη, στις 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος το ύψος της οποίας καθορίζεται στο χρηματικό ποσό των 503,00 € δηλαδή 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης,

1. θα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
α. στο ΚΗΜΔΗΣ - promitheus.gov.gr και
β. του Δήμου Τρίπολης - tripolis.gr
όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση και

2. σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.