Προγραμματισμός προσλήψεων στον Δήμο Μεγαλόπολης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προγραμματισμός προσλήψεων στον Δήμο Μεγαλόπολης

Μάρτιος 14, 2018 - 16:14
0 σχόλια

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο προγραμματισμός των προσλήψεων έτους 2018 για τον Δήμο Μεγαλόπολης, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του Δήμου Μεγαλόπολης (Ύδρευσης - Άρδευσης – Αποχέτευσης και Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 8μηνης απασχόλησης.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ύδρευσης ΄Αρδευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας, για τις εξής ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, άτομα δύο (2)
ΔΕ Ηλεκτρολόγων, άτομα ένα (1)
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, άτομα ένα (1)
YΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, άτομα τέσσερα (4)

διότι με την πρόσληψή τους θα δημιουργηθούν επιπλέον συνεργεία καθαριότητας και αποκατάστασης βλαβών και οι υπηρεσίες θα λειτουργούν αποτελεσματικότερα.

Συγκεκριμένα η πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων απασχόλησης 8μηνης διάρκειας ανταποδοτικού χαρακτήρα:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2

Ύδρευσης

8μήνες

2.

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού

8μήνες

3.

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ισοπεδωτής γαιών)

1

Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού

8μήνες

4.

YΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

4

Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού

8μήνες

 

Κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού σε όλες τις ανταποδοτικές υπηρεσίες (΄Υδρευσης – ΄Αρδευσης – Αποχέτευσης και Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου, για τους παρακάτω λόγους:

Για την Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου, της οποίας το στελεχιακό τεχνικό δυναμικό, είναι ιδιαίτερα ελλιπές σε συνάρτηση με τον όγκο και το είδος των εργασιών της συγκεκριμένης υπηρεσίας με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των ορίων του Δήμου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχο τη συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης από τον μοναδικό Υδραυλικό του Δήμου μας και ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο που παρουσιάζεται πληθυσμιακή αύξηση και επιβάλλει τη συνεχή ετοιμότητα του Δήμου για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων αναγκών.

Για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης αποτελείται από μια (1) Δημοτική Κοινότητα, εξήντα (60) Τοπικές Κοινότητες και είκοσι ένα (21) οικισμούς που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, δυσκολεύουν και μειώνουν το έργο των υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού (επισκευές αντλιοστασίων, αλλαγές λαμπτήρων, συντήρηση και καλή λειτουργία των δημοτικών κτιρίων, σχολικών μονάδων, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων της περιοχής και για τον προσωρινό ηλεκτροφωτισμό και εγκατάσταση ηχητικών συσκευών στις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου ) καθώς και το έργο της υπηρεσίας καθαριότητας το οποίο κατά τους θερινούς μήνες στην περιοχή ευθύνης του Δήμου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω της πληθυσμιακής αύξησης.

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού, συνολικού ποσού 171.000,00€, για το διάστημα των 8 μηνών, θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου. Συγκεκριμένα θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε. του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, όπου αρχικά κατά τη σύνταξή του έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις, για την καταβολή των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και θα προβλεφθεί και κατά το επόμενο οικ. έτος 2019, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης του προσωπικού παραταθεί πέραν της 31/12/2018, ήτοι:

α) τον Κ.Α. 20-6041 των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 2018, το ποσό 120.000,00€, όπου έχει αρχικά γραφεί με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», για την καταβολή αποδοχών έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

β) τον Κ.Α. 20-6054.001 των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 2018, το ποσό 28.000,00€, όπου έχει αρχικά γραφεί με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

γ) τον Κ.Α. 25-6041 των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 2018, το ποσό 18.500,00€, όπου έχει αρχικά γραφεί με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός κ.λ.π.)», για την καταβολή αποδοχών έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης.

δ) τον Κ.Α. 25.6054.000 των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 2018, το ποσό 4.500,00€, όπου έχει αρχικά γραφεί με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης.

Η παρούσα απόφαση, από τη λήψη της οποίας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.