Τατούλης

Προγραμματισμός προσλήψεων στη Νότια Κυνουρία

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προγραμματισμός προσλήψεων στη Νότια Κυνουρία

Φεβρουάριος 19, 2019 - 15:33
0 σχόλια

Την παρούσα χρονική στιγμή υπηρετούν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας τρείς υπάλληλοι με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ και ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Με έγγραφό του ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας αναφέρει ότι:

"Οι τρείς (3) υπάλληλοι λαμβάνοντας υπόψη και την κανονική άδεια που δικαιούνται σταματούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο περί τα μέσα Απριλίου κάτι το οποίο σημαίνει ότι στην κορύφωση των υπηρεσιακών αναγκών για την εορταστική περίοδο του Πάσχα στους τομείς καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης & πολιτικήςπροστασίας ο Δήμος θα στερείται του απαραίτητου προσωπικού.

Συνεπώς κρίνεται άκρως απαραίτητη η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για να καλύψουν οι Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης, τις αυξημένες εποχικές ανάγκες τους, που δημιουργούνται από τη μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση που παρουσιάζεται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου, ιδίως κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και βέβαια κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. Η τουριστική κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα της περιόδους αυτές, λόγω της αθρόας προσέλευσης χιλιάδων επισκεπτών που διαμένουν σε ιδιόκτητες οικείες ή ενοικιαζόμενα δωμάτια- ξενοδοχεία. Εύλογο αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη αύξηση των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα ασχοληθεί με την αποκομιδή απορριμμάτων, τον καθαρισμό και ευπρεπισμό οδών – πλατειών και κοινοχρήστων χώρων καθώς και με την συντήρηση και επισκευή φωτισμού των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Ακόμη, είναι επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης του τμήματος ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον συνεργείων αποκατάστασης βλαβών, ιδίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, για τους παραπάνω λόγους. Τα συνεργεία συντήρησης θα έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση των κατά τόπους αποκαταστάσεων βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης, νέων συνδέσεων και επεκτάσεις δικτύων. Επίσης υπάρχει ανάγκη στελέχωσης του τμήματος ύδρευσης – αποχέτευσης με συνοδό εργάτη για το βυτιοφόρο λυμάτων για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Το συγκεκριμένο προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2015 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να προγραμματιστούν οι προσλήψεις για την κατηγορία προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες, ως εξής:
Ένας (1) Οδηγός ειδικότητας ΔΕ 29 Οδηγών (8 μήνες).
Δύο (2) εργάτες καθαριότητας ΥΕ 16 Εργατών (8 μήνες).
Ένας (1) Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ΔΕ-30 Ηλεκτροτεχνίτης (8 μήνες).
Ένας (1) Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ-30 (8 μήνες).
Ένας (1) Εργάτης Ύδρευσης ΥΕ 16 (8 μήνες).
Ένας (1) Εργάτης Ύδρευσης ΥΕ 16 (4 μήνες).

Το ΔΣ Νότιας Κυνουρίας αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2019, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ

1

ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ κ.λ.π)

8 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ κ.λ.π)

8 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

8 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

4 ΜΗΝΕΣ

ΔΕ -30 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤ ΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

8 ΜΗΝΕΣ

ΔΕ-30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Οι λόγοι που κρίνεται απαραίτητη η έγκριση των παραπάνω αναφερόμενων προσλήψεων έχει περιγραφεί αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης προσωπικού (7 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας απασχόλησης οκτώ (8) μηνών και τεσσάρων (4) μηνών ως ακολούθως:

- Στον ΚΑ 20-6041 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό (35.200,00)€.
- Στον ΚΑ 20-6054.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού» ποσό (9.600,00)€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.
- Στον ΚΑ 25-6041 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό (22.000,00)€.
-Στον ΚΑ 25-6054.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού» ποσό (5.300,00)€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενους έτους σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2019.


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.