Τατούλης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές

Ιούνιος 25, 2019 - 16:16
0 σχόλια

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 5897/τ.Β΄/31-12-2018), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση, για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για την παροχή διδακτικού έργου στο εν λόγω πρόγραμμα.

Επιστημονικός-Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται:
α) στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στο θεματικό πεδίο το οποίο αναφέρεται ανωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.
β) στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Ινστιτούτων.
γ) στα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής και
δ) σε διακεκριμένους διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές, χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση προσόντα.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, για την μεν πρώτη κατηγορία (α) της προηγούμενης παραγράφου μέσω της υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση https://kedivim.uop.gr/prosklisi-etisia-epimorfosi/, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες (β, γ και δ) μέσω της αποστολής σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ταχυδρομική διεύθυνση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (βλ. υπόδειγμα αίτησης στο παράρτημα της παρούσας), εντός 15 ημερών μετά την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ήτοι έως τις 27/06/2019 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (400 ώρες) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κ.Α. 0398).

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.