Οι δικηγόροι της παλιάς Τριπολιτσάς, 1830-1980 (pics)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Οι δικηγόροι της παλιάς Τριπολιτσάς, 1830-1980 (pics)

Απρίλιος 30, 2018 - 20:50
0 σχόλια

Το δικηγορικό λειτούργημα ανέκαθεν ήταν και συνεχίζει να είναι η εκπροσώπηση σε αστικές, ποινικές, διοικητικές υποθέσεις, είτε έναντι άλλων συμπολιτών είτε έναντι του ελληνικού κράτους. Οι δικηγόροι, επίσης, μπορούν να συντάσσουν αιτήσεις, αγωγές, να παρίστανται  σε συντάξεις συμβολαίων κ.ά.

Η δουλειά του δικηγόρου είναι να βοηθά τον εντολέα - πελάτη του στο δικαστήριο. Οφείλει στη συμπεριφορά του να είναι κόσμιος και φιλαλήθης απέναντι στον δικαστή αλλά και στους αντίδικους.

Παλαιότερα υπήρχε και ο δικολάβος. Αυτός αναλάμβανε την εκπροσώπηση του πελάτη του στο Ειρηνοδικείο ή στο Πταισματοδικείο χωρίς να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δικηγόρου. Αρκεί να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον δικηγόρο και να υπάγεται πειθαρχικά στον Δικηγορικό Σύλλογο της περιοχής. Για να πάρει την άδεια επαγγέλματος του δικολάβου έπρεπε να μην υπάρχουν περισσότεροι από τέσσερις δικηγόροι στην περιοχή.  

Οι τελευταίοι δικολάβοι στον Νομό μας ήταν (έχουν ήδη αποβιώσει από πολλών ετών) οι Γιαννακόπουλος  και Τσέρτος, οι οποίοι κυρίως ασχολούντο με πελάτες της Γορτυνίας (Τρόπαια κ.α.).

Ο Καποδίστριας διορίζει τα πρώτα μέλη του Δικαστηρίοπυ Τριπόλεως

Ο Ιωάννης Καποδίστριας την 16η Νοεμβρίου του 1830 διόρισε τα πρώτα μέλη του Δικαστηρίου Τριπόλεως: τον πρόεδρο Α. Χατζόπουλο, τους δικαστές Θ. Σούντια, Π. Νικολαΐδη και τον γραμματέα Γρηγόριο Νικητόπουλο. Εξαιτίας των πολλών υποθέσεων, οι δίκες γίνονταν ως το απόγευμα και υπήρχε ανάγκη επιπλέον υπαλλήλων. Οι δικηγόροι στις αρχές του 19ου αιώνα αναλάμβαναν όλες τις δίκες, ανεξαρτήτως του είδους του αδικήματος ή της φύσης της υπόθεσης. Το 1834 με τη διαίρεση της επικράτειας σε Δήμους, οι υποθέσεις εκδικάζονταν στον Δήμο όπου υποβαλλόταν μήνυση ή είχε τελεσθεί η πράξη. Οι Δήμοι χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον πληθυσμό τους:  από 10.000 κατοίκους και άνω η πρώτη, η δεύτερη από 2.000 κατοίκους και άνω και η τρίτη λιγότερο από 2.000 κατοίκους. Οι πολίτες των χωριών που είχαν κάτω από 300 κατοίκους πήγαιναν στον πλησιέστερο Δήμο.

Η Τρίπολη διέθετε ανέκαθεν Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο και για μία δεκαετία -από το 1830 έως το 1839- είχε και Εφετείο. Μετά την ανακήρυξη  του Ναυπλίου ως πρώτης πρωτεύουσας  του ελληνικού κράτους το Δικαστήριο των εν Τριπόλει Εφετών  μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο, με απόσπαση, έκτοτε και λόγω της επιμόνου απαιτήσεως των τότε υπηρετούντων Εφετών  (αδυναμία εύρεσης κατάλληλης στέγης, κακό κλίμα, μεταδοτικές ασθένειες κ.λ.π).

Οι πρώτοι δικηγόροι της Τρίπολης

Οι πρώτοι δικηγόροι που απαντούν στην Τρίπολη από το 1838 ήταν οι Σάββας Καρακατσάνης, Αθ. Κ. Μούτσος, Γεώργιος Λελάκης, Παναγιώτης Οικονομίδης, Παν. Α. και Ιωάννης Ροντόπουλος, Δ. Σαρδέλης, Β. Σ. Βαφιόπουλος, Αλ. Νικολόπουλος, Χρήστος Λαγοπάτης.

Σημειωτέον ότι το 1839 δικαστής ήταν ο Δ. Χοϊδάς και ακολούθησαν οι Θ. Πετρινός, Κ. ή Α. Αλεξανδρόπουλος, Χ. Ι. Στεφανόπουλος και Ι. Ρηγόπουλος.

Έπειτα δραστηριοποιήθηκαν οι δικηγόροι: Αλεξανδρόπουλος, Π. Αναστασιάδης, Ιωάννης Αντωνιάδης, Γ. Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Π. Βάρβογλης, Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, Απ. Ι. Μαντινεύς, Σωτήριος Μαριολόπουλος, Αναστάσιος Α. Μεντώρος, Μ. Ι. Μητσόπουλος, Αλ. Νικόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου, Π. Οικονομίδης, Αναστάσιος Παπαζαφειρόπουλος, Διαμαντής Παπακωνσταντίνου, Αλεξ. Πετρινός, Αθανάσιος Πετροκόπης, Ν. Ι. Ροδινός, Αθανάσιος και Κ. Σινανιώτης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις αρχές του 20ού αιώνα πρωτοδίκης ήταν ο Κ. Παπαδόπουλος.

Τέλη 19ου αιώνα βλέπουμε τους  δικηγόρους Περ. Αλεξάκη, Αντ. Αναγνωστόπουλο, Π. Αναγνωστόπουλο, Γ. Α. Αρβανίτη, Κ. Αρσενιάδη, Χαρ. Βαλτετσιώτη, Γ. Βασιλείου, Αποστ. Βάρβογλη, Απ. Βλασόπουλο, Γ. Βεΐκόπουλο, Χαρ. Βοζίκη, Χρ. Βοσυνιώτη, Αντ. Βούτζη, Τιμ. Βούτση, Κ. Γαλανόπουλο, Δ. Γεωργίτσα, Φ. Δηγενόπουλος, Χρ. Δηγενόπουλο, Κ. Ι. Δημητρακόπουλο, Σ. Ευταξιόπουλο, Θ. Θεοδωρόπουλο, Ι. Καλούτση, Κ. Καλιγώνη, Γ. Κανδηλώρο, Ν. Καραμάνο, Β. Καρκαζή, Ι. Καρκαζή, Γ. Καρκαζή, Αλεξ. Κομίνο, Ν. Κοτσαρίδη, Δ. Κωνσταντινόπουλο, Κ. Κωνσταντόπουλο, Ι. Λαμπρόπουλο, Σπ. Μαλούχο, Χαρ. Μάνεση, Στέφ. Μάνο, Θ. Μαριολόπουλο, Ι. Μπακόπουλο, Κ. Παναγιωτόπουλο, Θ. Παπαγιαννόπουλο, Αθ. Παπαθαλασσινό, Κ. Παπακωνσταντίνου, Ι. Πολυμενόπουλο, Ρακόπουλο Αγγ. Στυλ. Ρακόπουλο, Αρ. Ρηγόπουλο, Γ. Ροϊλό, Αριστ. Σακελλαρόπουλο, Α. Σεχιώτη, Δ. Σκαγιάννη, Ν. Ταγκαλάκη, Ν. Τριανταφυλλάκο, Π. Τριανταφυλλάκο, Δ. Τσεκούρα, Κ. Χατζησαράντο, Ηλ. Χατζησαράντο, Πολ. Χρηστόπουλο, Σπ. Χρηστόπουλο, Κ. Χριστοδούλου.  

Αρχές του 20ού αιώνα έως και τη δεκαετία του 1920 άρχισε το επάγγελμα να γνωρίζει μεγάλη άνθηση, διότι υπήρχε η τάση να τρέχουν όλοι στον δικηγόρο… με το παραμικρό! 

Έτσι, στην Τρίπολη εκείνη την εποχή δραστηριοποιούνται οι δικηγόροι:

Δ. Αθανασιάδης, Κ. Ανθούλης, Αναζιρόπουλος, Μιχ. Αρδούνης, Αντ. Βλάχος, Αντ. Αντωνιάδης, Ι. Αρβανίτης, Κ. Βαρβερόπουλος, Ν. Βαρβέρης, Β. Βασιλείου, Π. Βασιλείου, Ε. Βασιλείου, Ν. Βασιλείου, Χ. Βασιλείου, Γ. Βεϊκόπουλος, Θ. Βελής, Κ. Βήλιος ή Βήλλος, Γ. Βλασσόπουλος, Α. Βαχλιώτης, Α. Βούτσης, Τρ. Βούτσος, Κ. Γαλανόπουλος, Ν. Γαλανόπουλος, Αθ. Γόντικας, Ν. Δαρβέρης, Π. Δεληβοριάς, Δ. Δημητρακόπουλος, Ι. Δουκουμόπουλος, Ο. Δεληγιάννης, Θ. Β. Δηλιγιάννης, Αγ. Δηγενόπουλος, Χ. Διγενόπουλος, Η. Δούρος, Ν. Δούρος, Κ. Εικοσιπένταρχος, Δ. Σπ. Ευταξιόπουλος, Π. Ευταξιόπουλος, Ε. Ζαφειρόπουλος, Αθ. Ζερβογιάννης, Π. Ηλιόπουλος, Γ. Καλλιότζης, Γ. Κανδηλώρος, Χ. Καντριβάνος, Α. Καλλιγώνης, Ν. Καπερώνης, Κ. Κερίμης, Π. Κόκωνας, Π. Κολώκας, Α. Κουλαντόπουλος, Α. Κυριαζής, Ε. Κυριαζής, Α. Κωνσταντινόπουλος, Β. Κωνσταντόπουλος, Π. Κωστόπουλος, Ν. Κωσταρίδης, Ε. Κωτσαρίδης, Γ. Λελάκης, Γ. Λαδόπουλος, Τ. Λαδόπουλος, Κ. Λακασάς, Χ. Λαμπρόπουλος, Μ. Λυμπερόπουλος, Μιχ. Μαλλούχος, Τ. Μαρτίνος, Γ. Μαργέτης, Ν. Μαργέτης, Χαρ. Μάνος, Ευστ. Μαλλιαρόπουλος, Α. Μπακόπουλος, Σ. Μάνεσης, Ι. Μπλατσάς, Ν. Μωρόπουλος, Δ. Νικητόπουλος, Γ. Νικολάου, Β, Οικονομίδης, Κ. Παλαμήδης, Ν. Παπανδρέου, Αντ. Παντελόπουλος, Α. Παπαγιαννόπουλος, Ζαννής Παπαντωνίου, Π. Παπαντωνίου, Δ. Παπαντωνίου, Κ. Παπαοικονόμου ή Κολυβοζούμης, Ι. Παπασωτηρίου, Θ. Πετρινός, Ι. Πετρόπουλος, Δ. Πετρόπουλος, Μ. Πετρόπουλος, Ι. Πλατζάς, Ν. Πολυμενόπουλος, Α. Πουλόπουλος, Β. Πουρναράς, Α. Σακελαρίου, Α. Σαραντόπουλος, Φ. Κ. Σακελαριάδης, Κόκος Σεχιώτης, Α. Σταθόπουλος, Χ. Στεφανόπουλος, Ν. Στεφανόπουλος, Β. Σεχιώτης, Δ. Σιάνης, Χαρ. Σινόπουλο, Χ. Στασινόπουλος, Π. Σχίζας, Α. ή Λ. Σχίζας, Χ. Σχίμφλε, Θ. Τουρκοβασίλης, Χαρ. Τριτσίνης, Κ. Τσαγκαλάκης, Μιχ. Τσιχριτζής, Ι. Τσελάς, Η. Τόμπρος, Α. Φατούρος, Π. Χατζησαράντος, Σ. Χατζησαράντος, Χ. Χριστοδουλόπουλος, Δ. Ψιμούλης. 

Δεκαετία 1930

Ανδ. Αν. Αθανασόπουλος, Κ. Γ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Μιλτ. Αναστασιάδης, Χ. Κ. Ανδριτσόπουλος, Αθ. Σπ. Αποστολόπουλος, Ν. Δ. Βλασσόπουλος, Γ. Παν. Γρηγορίου, Κ. Π. Δαβλάντης, Ν. Π. Δεληβοριάς, Γ. Μιχ. Διαμαντόπουλος, Β. Γ. Ζής, Χ. Β. Ζής, Γ. Κ. Καρλής, Χ. Β. Κοντοβαζαινίτης, Β. Δ. Κουλολιάς, Χρυσοστ. Π. Κουτσουράκης, Β. Φ. Κωνσταντάκης, Ν. Γ. Μπισιούλης, Γ. Π. Μπόρρας, Χ. Γ. Μπρούσαλης, Γ. Δ. Παζιωτόπουλος, Γ. Αναστ. Πετούνης, Γ. Δ. Πουλόπουλος, Ι. Σπ. Σαρρής, Β. Π. Σάρρος, Β. Σπυρόπουλος, Χαραλ. Ν. Στασινόπουλος, Δ. Αριστ. Συνανιώτης, Δ. Στ. Ταγκλής, Ι. Γ. Ταλούμης, Ν. Η. Τσούκας, Π. Κ. Φλέσσουρας, Πετ. Μιλτ. Χρονόπουλος.

Δεκαετία 1940

Κ. Ηρ. Αλεξόπουλος, Κ. Ν. Ασκούνης, Ευάγγ. Β. Βασιλόπουλος, Ευθ. Κ. Βελιώτης, Η. Κ. Βέμμος, Κ. Π. Βράκας ή Βρακόπουλος, Β. Γαληνός, Ι. Β. Γιάνναρης, Ι. Γ. Γεωργακάς, Λυκ. Δ. Γκογκόρης, Ι. Γρηγ. Γρηγορίου, Παρ. Κ. Δεληβοριάς, Παν. Φιλοπ. Διγενόπουλος, Επαμ. Ν. Δούρος, Φ. Θεοδ. Δραβίλα, Π. Π. Ζαρογιάννης, Θ. Δ. Ζαφειρόπουλος, Δ. Κ. Ιατρίδης, Γ. Ν. Κανάκης, Κ. Χ. Κλουκίνας, Ν. Κ. Κολοκοτρώνης, Γ. Β. Κοντοβαζαινίτης, Κ. Π. Κουτσουράκης, Γ. Δ. Λαμπρόπουλος, Π. Εμ. Μανωλόπουλος, Ευαγ. Ι. Μαχαίρας, Β. Π. Μήτρου, Ν. Θεοδ. Μπίκος, Ν. Γ. Νικόπουλος, Ν. Δ. Ντούμας, Θωμάς Μιχ. Ορφανόπουλος, Περικ. Π. Παπαγιαβής, Σωτ. Ι. Παπαδοπούλος, Αριστ. Κ. Παπαοικονόμου, Γ. Αθ. Παπαοικονόμου, Γ. Κ. Παπαοικονόμου, Θ. Δ. Πετρουντζής, Ηλιόδ. Π. Τσακόπουλος, Ι. Γ. Τσιάμπας, Σπ. Π. Φουτούχος, Β. Δ. Ψιμούλης.

Επίσης, αυτά τα ονόματα υπήρχαν σε εμπορικούς οδηγούς της εποχής εκείνης, κατά τις δεκαετίες του 1930 και του 1940 στην Τρίπολη: Γ. Αναγνωστόπουλος, Α. Βρακέλλος,  Γ. Δημητρακόπουλος, Β. Δημόπουλος, Β. Δούρος, Μιχ. Π. Ζής, Ι. Ζιαζιάς, Χ. Ζούζουλας, Νικ. Καλαντζόπουλος Περ. Κατσάβελος, Α. Κλεισούνης, Ι. Κοσμόπουλο, Γ. Κοσμόπουλος, Θ. Κουδούνης, Β. Κυριαζής, Αθ. Κωνσταντόπουλο, οι Τρ. Δ. Λαμπρόπουλος και Δ. Μ. Αντωνόπουλου, Παύλο Λαμπρόπουλο, Δ. Μακρή, Ν. Μαλούχος, Αθ. Μπαζούρο, Β. Μπάρλας, Δ. Μπότης, Κ. Μπουλουγούρη, Γ. Μ. Μπρούσαλη, Ι. Ξιαγιά, Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Παπαναστασίου, Θ. Παπαοικονόμου, Ευαγγ. Παπαντωνίου, Ι. Πλατζιάς, Χρ. Σπυρακόπουλος, Ν. Σταθόπουλος, Φιλ. Στασινόπουλος, Ν. Τσούκας, Δ. Τσιώλης, Φ. Χριστόπουλος.

Έπειτα από τον Πόλεμο και το τέλος του Εμφυλίου ο κόσμος χρειαζόταν τους δικηγόρους για κάθε διεκπεραίωση των υποθέσεών του, με αποτέλεσμα το επάγγελμα να διευρυνθεί. Βλέπουμε εκτός από τους παλιούς, και νέους δικηγόρους, όπως οι:

Δεκαετία 1950

Σπ. Ηρ. Αλεξόπουλος, Θρασ. Κ. Ανδριανόπουλος, Αργ. Ι. Αργυρόπουλος, Ευάγγ. Κ. Γιαννούκος, Ν. Β. Δημαράκης,  Σωτ. Η. Διαμαντόπουλος, Αθ. Ιατρού, Προκ. Δημοσθ. Καλτεζιώτης, Θ. Κοντοβαζαινίτης, Ι. Π. Κουτσούγερας, Π. Δ. Κωνσταντινόπουλος, Πετ. Γ. Λυκίδης, Ερριέτη Αναστ. Μητροπούλου, Π. Γ. Μπαρμπαλιάς, Β. Κ. Μπουλουγούρης, Αλεξ. Π. Παπαγιαβής, Χ. Αντ. Παπαντωνίου, Αικ. Γ. Παποικονόμου, Αναστ. Β. Σεχιώτης, Σωτ. Μαρ. Σκολαρίκος, Γ. Σπυλ. Σπυλιόπουλος, Χρυστοφ. Β. Συκαράς, Β. Γ. Τσαπόγας, Γ. Π. Τσίγκανος, Η. Ν. Τσιόρβας, Κ. Αγγ. Τσιχριτζης, Χαρ. Γ. Τσούκας, Γ. Δ. Τσούτσουβας, Στυλ. Γ. Χριστινάκης, Δ. Π. Χριστοφίλης.

Δεκαετία 1960

Ν. Γ. Βλάχος, Κ. Π. Γεωργάλας, Ανδρομάχη Αποστ. Γρίβα, Εμμ. Ι. Ζυμβραγουδάκης, Σωτ. Κ. Ζώης, Δ. Αθ. Θανόπουλος, Κ. Π. Θεοδώρου, Λαμπρ. Δ. Καράμπελας,  Παν. Φιλοποιμ. Καρδαράς, Αντ. Αθ. Καρνέζης, Ευαγ. Στ. Κωτσιόπουλος, Δ. Ζαχ. Μαρκόπουλος, Χαρ. Ι. Μερκούρης, Β. Χ. Μπενόπουλος,Γ. Ι. Μπότης, Γ. Ι. Νάκος, Δ. Ι. Παπαγεωργίου, Κ. Ι. Παρασκευόπουλος, Κ. Δ. Πίγκος, Καλλιρόη Π. Σαγκουνίδου, Αργυρ. Δ. Σταματόπουλος, Αναστ. Δ. Στάμος, Αικ. Ι. Τσούλια, Ι. Κλεομ. Φαρμάκης, Αλεξάνδρα Πετ. Χρονοπούλου, Χ. Δημοσθ. Ψιμούλης, Β. Γ. Ψύχας. 

Δεκαετία 1970

Απ. Χαρ. Κακριμάνης, Αναστ. Η. Κοκκίνης, Δ. Κ. Κορκολός, Αικατερίνη Κυρ. Κοττή, Ι. Δ. Μακρής, Μαρία Αντ. Μάντη, Β. Κ. Μητρόπουλος, Αντώνιος- Δημήτριο Ι. Μίγας, Π. Β. Μπελιάς, Σωτ. Κ. Νάστος, Μαρουλίτσα Νάστου, Ι. Η. Σάμπαλης, Καλλιόπη Γ. Τόγκα, Δ. Σωτ. Τσαρμπός, Αναστασία Γ. Χαρίτου.

Επίσης, δραστηριοποιούνταν οι:

Α. Αθανασόπουλος (οδός Μαντινείας 33), Γ. Αναγνωστόπουλος (Καλαβρύτων 12), Αν. Βαθής, Η. Βέμος (Γρηγορίου Ε' 13), Ν. Βλασόπουλος, Λυκούρ. Γκογκόρης, Γ. Γρηγορίου (Ν. Παύλου 1), Γ. Διαμαντόπουλος (Μαντινείας 36), Π. Καρδαράς (Κύπρου 33), Γ. Καρλής (Χατζηχρήστου 34), Κ. Κλουκίνας (Μαντινείας 32), Χ. Κοντοβαζενίτης, Ι. Κουτσούγερας (Δαρειώτου 11), Π. Μανωλόπουλος (Μαντινείας 37), Κ. Μπουλουγούρης, Ν. Νικόπουλος (Μεταμορφώσεως 13), Ν. Νικολόπουλος, Θωμ. Ορφανόπουλος, Γ. Παπαοικονόμου, Γ. Πετούνης, Π. Πετρόπουλος, Ι. Πολίτης, Ρήγας Ριζόπουλος, Ι. Σαρρής, Β. Σταυρόπουλος, Χαρ. Στασινόπουλος, Δ. Ταγκλής, Ηλ. Τσακόπουλος, Πετ. Χρονόπουλος, Β. Ψιμούλης.

Η... ζωοπανήγυρις των δικηγόρων!

Στην εφημερίδα «Οδός Αρκαδίας» έχει δημοσιευθεί το εξής ευτράπελο: Οι δικηγόροι της Τριπολιτσάς στις αρχές του 20ού αιώνα συνεόρταζαν μαζί με τους Δικαστικούς την εορτή της Αναλήψεως. Το 1907 η εξόρμηση-συμπόσιο αποφασίστηκε να γίνει στην Κάρτσοβα. Ξεκίνησαν το πρωί, από την πλατεία Αγίου Βασιλείου. Όταν έφτασαν στο ύψωμα του Αγίου Τρύφωνα, ο δικηγόρος Γ. Κανδηλώρος που είχε εκλεγεί ως αρχηγός της εκδρομής, ανεβαίνει σε ένα βράχο, κοντά στο σπίτι του Γεωργίτσα, και αφού επιβάλει σιγή, λέει:

Κύριοι, βλέπω ότι είμαστε όλοι. Έτσι διά τούτο, κυρώσω, από σήμερον την έναρξη της ζωοπανηγύρεως! 

Αυτό ήταν ένα αστείο της εποχής εκείνης διότι στη συγκεκριμένη περιοχή γινόταν το πανηγύρι της Πεντηκοστής, όπου διοργανωνόταν αλογοπανήγυρο, και πώληση ζώων. Πάντως οι δικηγόροι εορτάζουν στις 3 Οκτωβρίου, μαζί με τους δικαστικούς, κατά την εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Μάλιστα στην Τρίπολη διατηρούν και ένα εκκλησάκι, κοντά στον Άγιο Βλάση.

Τις πληροφορίες για τα ονόματα των δικηγόρων τα πήρα από το Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως και από εμπορικούς οδηγούς της εποχής εκείνης.

Ευχαριστώ τον τέως πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως Δημήτρη Κωστόγιαννη για τη βοήθεια, μου έδωσε το βιβλίο Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως και τις φωτογραφίες από το αρχείο του Συλλόγου.

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιωάννη Γκρίτζαλη για τις πληροφορίες που μου έδωσε.

Επίσης, ευχαριστώ για τις φωτογραφίες των παλιών δικηγόρων την Οικογένεια Κουτσούγερα και τους Κωνσταντίνο Βέμμο, Αντώνιο Καρνέζη, Παναγιώτα (Πένυ) Νικοπούλου, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Κάποιες φωτογραφίες υπάρχουν στο προσωπικό μου αρχείο.

Οι διαφημίσεις είναι από εφημερίδες της εποχής εκείνης.

Οπωσδήποτε, θα υπάρχουν στο κείμενο λάθη και παραλείψεις, που δεν έχουν γίνει σκόπιμα.

ΧΡΗΣΤΟΣ Η. ΜΗΤΣΙΑΣ

Το άρθρο αποτελεί προδημοσίευση από το υπό έκδοση βιβλίο του κ. Μήτσια που αφορά στην ιστορία της Τρίπολης. Για να επικοινωνήσετε με τον κ. Μήτσια στείλτε του email στο xristoshmitsias@hotmail.com


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.