Τατούλης

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών σε Γυμνάσια και Λύκεια της Αρκαδίας

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών σε Γυμνάσια και Λύκεια της Αρκαδίας

Αύγουστος 26, 2019 - 09:07
0 σχόλια

Έως και την Τρίτη 27-08-2019 οι αιτήσεις

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν.Αρκαδίας προσδιορίζει τα παρακάτω λειτουργικά κενά και πλεονάσματα ανά κλάδο και Σχολική Μονάδα προς διευθέτηση εκπαιδευτικών ευρισκομένων λειτουργικά υπεραρίθμων, στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα έως τώρα δεδομένα (προγράμματα σπουδών, αποσπάσεις, άδειες κτλ) για το Σχολικό έτος 2019-20, ως εξής:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΛΕΟ- ΝΑΣΜΑΤΑ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

ΚΕΝΑ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

ΠΕ01

+1

2ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

+1

4ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ

 

 

 

-1

1Ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ-ΓΕΛ ΒΥΤΙΝΑΣ-

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ-ΓΕΛ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

-1

1Ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟ-

ΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ02

+1

ΑΠΟ ΚΑΤΗΡΓΗΜ.

ΣΧ.ΜΟΝΑΔΑ(ΚΑΣΤΡΙΟΥ)

-2

1ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

+1

Ν. 4547/2018 αρθ. 94

-1

3ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

+1

2ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

3Ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΓΕΛ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

+1

1ο ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ

-1

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

+1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟ-

ΛΗΣ

-1

1Ο ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ-ΓΕΛ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

 

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

-1

ΓΕΛ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

-2

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ03

+1

2Ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

+1

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

-1

ΓΕΛ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

 

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ04.01

+1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

-1

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

-1

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

-1

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

-1

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-3Ο ΕΠΑΛ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ

 

 

-1

ΓΕΛ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

-1

ΓΕΛ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΟΥ

 

 

 

-1

ΓΕΛ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ04.02

 

 

-1

1ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

-1

2ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

-1

ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ04.04

+1

ΓΕΛ ΤΕΓΕΑΣ

-1

3Ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

-1

4ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

-1

ΓΕΛ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ05

+1

ΑΠΌ ΚΑΤΗΡΓΗΜ.

ΣΧ.ΜΟΝΑΔΑ(ΚΑΣΤΡΙΟΥ)

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ - ΓΕΛ ΒΥΤΙΝΑΣ

+1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ - ΓΕΛ ΤΡΟ-

ΠΑΙΩΝ

+1

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ –ΓΕΛ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ06

+1

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

+1

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

ΓΕΛ ΑΣΤΡΟΥΣ

+1

3Ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

+1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

-1

ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

+1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΓΕΛ ΛΕΩΝΙ-

ΔΙΟΥ

+1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

+1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ 08

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩ-

ΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ11

+1

ΓΕΛ ΤΕΓΕΑΣ

-1

1ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

+1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟ-

ΛΗΣ

-1

3Ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

-1

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

-1

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-3Ο ΓΥΜΝΑ-

ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΠΕ 78

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α-

ΣΤΡΟΥΣ

 

 

-1

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΓΕΛ

ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΠΕ 79

 

 

-1

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α- ΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΟΥ-

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

ΠΕ 81

+1

1Ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ 82

 

 

-2

ΕΠΑ.Λ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ 83

+2

1Ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

1Ο ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ 84

 

 

-1

1Ο ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ86

+1

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

+1

 

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ-ΓΕΛ ΤΕΓΕΑΣ-1Ο

ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

+1

ΓΕΛ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ –ΓΕΛ ΒΥΤΙΝΑΣ

 

+1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

+1

ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

ΠΕ 88.01

 

 

-2

ΕΠΑΛ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

είναι λειτουργικά υπεράριθμοι
 βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
 είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ

 

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης τοποθέτησης.

 

 

Για την τοποθέτηση των ενεργών υπεραριθμιών ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.

50/1996 και του Π.Δ. 100/1997 και της εγκυκλίου 12633/Ε2/25-01-2018.

 

Οι αιτήσεις – δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ έως και την Τρίτη 27-08-2019 και ώρα 15:00 το μεσημέρι .

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως, με αποστολή Fax στο 2710- 230808 ή με e-mail.

 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αρκαδίας

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.