Τατούλης
symvolo

Κλήρωση μεταξύ συνδυασμών που ισοψήφησαν στο χωριό Σέρβου

Κλήρωση μεταξύ συνδυασμών που ισοψήφησαν στο χωριό Σέρβου

Δεκέμβριος 13, 2010 - 22:26

Στις 10/12/2010,στο πρωτοδικείο,έγινε κλήρωση μεταξύ ισοφηφησάντων, στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στου Σέρβου στο τοπικό συμβούλιο οι δυο πρώτοι σε ψήφους ήταν οι κύριοι Ρουσιάς Ιωάννης,και Ανδέας Ανδριόπουλος. Ο μεν πρώτος με τον συνδυασμό του κου κυρίου Γιαννόπουλου (Σημερινού Δημάρχου Γορτυνίας)έλαβε 80 ψήψους,ο δε κος Ανδριόπουλος 47 ,με τον συνδυασμό του κου Παρασκευόπουλου.

Επειδή οι συνδιασμοί ισοψήφησαν,σύμφωνα με τον "Καλλικράτη" έγινε κλήρωση μεταξύ των συνδιασμών ,κληρώθηκε αυτός του κου Γιάννη Γιαννόπουλου,και,έτσι ο κος Γιάννης Ρουσιάς,είναι ο ...νεος τοπικός άρχοντας στου Σέρβου.

Νίκος Τρουπής