«Καμπάνα» 10.000 ευρώ στον Δήμο Γορτυνίας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

«Καμπάνα» 10.000 ευρώ στον Δήμο Γορτυνίας

Νοέμβριος 13, 2017 - 16:17
1 σχόλια

Ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας αποφάσισε την επιβολή στο Δήμο Γορτυνίας προστίμου δέκα χιλιάδων ευρώ ( 10.000 € ) διότι ζητήθηκαν και δεν κατατέθηκαν από το Δήμο στοιχεία σχετικά με τη νομιμότητα της μεταφοράς και διαχείρισης των συμμείκτων αστικών στερεών απορριμμάτων που συλλέγονται από το Δήμο (Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς των συμβεβλημένων μεταφορέων, σύμβαση των μεταφορέων με νόμιμο χώρο παραλαβής και διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων κ.α).

Από τα ανωτέρω προκαλείται υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς η μη προσκόμιση στοιχείων σχετικά με τη νομιμότητα της μεταφοράς και διαχείρισης των συμμείκτων αστικών στερεών απορριμμάτων συνιστά ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών.

Να μην επιβληθεί πρόστιμο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καθώς μόνο τυπικά του έχει παραχωρηθεί ο χώρος των κατασκηνώσεων και μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει χρήση του χώρου αυτού.
Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 3517) και 50% υπέρ Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Αρκαδίας (κωδ. 64080).

Ο φάκελος της υποθέσεως να διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των άρθρων 28 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν 4042/2012 και ισχύει και 29 του Ν. 1650/86 για την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.
Κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 53, Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α/2010 και άρθρο 98, παρ. 12, Ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101/Α/90, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/1999 κ' ως ισχύουν).

Επίσης, κατά της απόφασης αυτής, όσον αφορά τη νομιμότητα έκδοσής της, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου μέσα σε 15 ημέρες, από τη δημοσιοποίησή της, ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη) ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.


Υπάρχει 1 Σχόλιο

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.