Τo ΙΝΕ ΓΣΕΕ συμβουλεύει: Εγκύκλιος ΓΣΕΕ υπ΄αριθμόν 4 25-5-2017

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Τo ΙΝΕ ΓΣΕΕ συμβουλεύει: Εγκύκλιος ΓΣΕΕ υπ΄αριθμόν 4 25-5-2017

Ιούνιος 15, 2017 - 12:44
0 σχόλια

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων στο πλαίσιο των δράσεών του για ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των εργασιακών σχέσεων και με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», που επέφερε μεταξύ άλλων νέες σημαντικές αλλαγές σε βασικές διατάξεις του εργατικού δικαίου, κοινοποιεί την υπ’ αριθμ. 4/25-5-2017 Εγκύκλιο της ΓΣΕΕ, που απεστάλη σε όλα τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες μέλη της.

Με την Εγκύκλιο αυτή επιχειρείται ένας πρώτος νομικός σχολιασμός για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν:

• στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (άρθρο 16 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις»)

• στη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων (άρθρο 17 « ‘ Έλεγχος ομαδικών απολύσεων»)

• στη διεύρυνση των λόγων απόλυσης των εκλεγμένων συνδικαλιστικών εκπροσώπων (άρθρο 18)

• στις συνδικαλιστικές άδειες (άρθρο 19) και

• στην ενίσχυση της εργοδοτικής προστασίας σε περίπτωση απεργιακής κινητοποίησης των

εργαζομένων (άρθρο 20).

Το περιεχόμενο της Εγκυκλίου μπορεί να αποτελέσει καταρχήν ένα εργαλείο, προκειμένου να υπάρξει έγκυρη ενημέρωση για τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων.

Το κείμενο της Εγκυκλίου ακολουθεί παράρτημα με αυτούσια παράθεση των εν λόγω άρθρων του

Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

 

Η υπ’ αριθμ. 4/25-5-2017 Εγκύκλιος της ΓΣΕΕ για τις εργασιακές ρυθμίσεις του Ν. 4472/2017

 

Η υπ’ αριθμ. 4/25-5-2017 Εγκύκλιος της ΓΣΕΕ 2 για τις εργασιακές ρυθμίσεις του Ν. 4472/2017 Ενημέρωση Νομικής Υπηρεσίας ΓΣΕΕ για τις εργασιακές ρυθμίσεις του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Γ.Σ.Ε.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 4 Αθήνα, 25 /5/2017

ΠΡΟΣ

Τα Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες μέλη ΓΣΕΕ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Ενημέρωση Νομικής Υπηρεσίας ΓΣΕΕ για τις εργασιακές ρυθμίσεις του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Λόγω της πληθώρας των σχετικών ερωτημάτων που θέτουν οι Οργανώσεις μας, η Νομική Υπηρεσία της ΓΣΕΕ θέτει υπόψη σας τα παρακάτω: Όπως είναι γνωστό, εισήχθη προς ψήφιση στη Βουλή, με τη διαδικασία του επείγοντος, το εφαρμοστικό πολυνομοσχέδιο των μνημονιακών δεσμεύσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του «τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας» με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, Μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών

στόχων και μεταρρυθμίσεων, Μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Ο σχετικός νόμος 4472/2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 19η Μαΐου 2017 (ΦΕΚ Α ́74).

Ειδικότερα για το Μέρος Β ́ του Ν. 4472/2017 με τον τίτλο «Εργασιακές Ρυθμίσεις», για το οποίο μας ζητούνται διευκρινίσεις, δηλαδή για τα άρθρα 16 έως 20, χωρίς να υποτιμάται η βαρύτητα των υπόλοιπων

ρυθμίσεων του νόμου σε βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων, προβαίνουμε σε έναν πρώτο νομικό σχολιασμό και επισυνάπτουμε αυτούσιες τις σχετικές διατάξεις νόμου.

 

Η υπ’ αριθμ. 4/25-5-2017 Εγκύκλιος της ΓΣΕΕ για τις εργασιακές ρυθμίσεις του Ν. 4472/2017

 

Άρθρο 16

«Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις»

Άρθρο 17

«Έλεγχος ομαδικών απολύσεων»

Ορίζεται ότι η αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας της εφαρμογής των ΣΣΕ (= κήρυξής τους ως γενικά υποχρεωτικών), που είχε επιβληθεί με το άρθρο 37 παρ. 5 και 6 του ν. 4024/2011, θα ισχύουν μέχρι το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, αντί του μέχρι σήμερα οριζόμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Επισημαίνεται ότι ο νόμος δεν ορίζει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία λήξης του παγώματος των παραπάνω αρχών της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας της εφαρμογής των ΣΣΕ.

Με το άρθρο 17 του ΣχΝ καταργείται η διοικητική έγκριση των ομαδικών απολύσεων από τον Υπουργό Εργασίας, ενώ καταργείται και η αντίστοιχη αρμοδιότητα των Περιφερειαρχών (Νομαρχών) .

Το ΑΣΕ (στο οποίο δημιουργείται «Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων» , με ισομερή τριμερή εκπροσώπηση κράτους, εργαζομένων και εργοδοτών) έχει την αρμοδιότητα απλώς να διαπιστώνει αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη για ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων. Η μόνη δυνατότητα που έχει το ΑΣΕ , σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη, είναι είτε να παρατείνει τις διαβουλεύσεις είτε να τάξει προθεσμία στον εργοδότη για εκπλήρωση των υποχρεώσεων του .

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη δηλαδή και αν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, οι ομαδικές απολύσεις θα πραγματοποιηθούν σε 60 μέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης (και 90 μέρες από την πρόσκληση για διαβουλεύσεις, η προθεσμία για τις οποίες είναι 30 μέρες).

Λόγω κατάργησης του υπουργικού βέτο έχουν απαλειφθεί από τη νέα ρύθμιση τα 3 κριτήρια που συνεκτιμούσε ο Υπουργός (προκειμένου να παρατείνει τις διαβουλεύσεις ή να μην εγκρίνει ολικά ή μερικά τις ομαδικές απολύσεις) : α) συνθήκες της αγοράς εργασίας, β) κατάσταση της επιχείρησης γ) συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

Η «χαλάρωση» του ελέγχου των ομαδικών απολύσεων πρέπει να συνεκτιμηθεί ιδίως υπό το πρίσμα της απουσίας κοινωνικού πλάνου προστασίας των απολυμένων . Το κοινωνικό πλάνο δεν αποτελεί ούτε υποχρέωση του εργοδότη, ο οποίος έχει απλώς ευχέρεια να το θέσει υπόψη των εργαζομένων.

Επιπλέον, η διαπίστωση από το ΑΣΕ ότι ο εργοδότης τήρησε τις (περιορισμένες) υποχρεώσεις του μπορεί να δυσχεράνει τη δικαστική διεκδίκηση των εργαζομένων και τη διάγνωση της ακυρότητας των ομαδικών απολύσεων από τα δικαστήρια.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην πρόσφατη απόφασή του C-201/15 της 21ης Δεκεμβρίου 2016, έκρινε ότι η ρύθμιση του ν. 1387/1983 περί διοικητικής έγκρισης των ομαδικών απολύσεων δεν αντιτίθεται στην οδηγία 98/59/ΕΚ. Το ΔΕΕ έκρινε ακόμη ότι τα προαναφερόμενα τρία (3) κριτήρια, που συνεκτιμούσε ο Υπουργός Εργασίας, με εξαίρεση το κριτήριο του «συμφέροντος της εθνικής οικονομίας», που δεν έγινε αποδεκτό, πρέπει να εξειδικευθούν και αποσαφηνιστούν, ώστε να μην καθίσταται η οδηγία 98/59/ΕΚ χωρίς πρακτική αποτελεσματικότητα.

Δείτε στο συνημμένο ολόκληρη την εγκύκλιο

Συνημμένα αρχεία: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.