Τατούλης

ΕΤΕ/ΔΕΗ Mεγαλόπολης: Οι καιροί άλλαξαν, το πάρτι συνεχίζεται…

ΕΤΕ/ΔΕΗ Mεγαλόπολης: Οι καιροί άλλαξαν, το πάρτι συνεχίζεται…

Σεπτέμβριος 12, 2019 - 12:22
3 σχόλια

Νέα δεδομένα έχουμε πλέον στον Όμιλο ΔΕΗ μετά την νέα διακυβέρνηση και το διορισμό νέας Διοίκησης στην επιχείρηση. Έχουμε ένα γενικό πλαίσιο από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που θα βγάλει την επιχείρηση  από το αδιέξοδο που έχει περιέλθει με ευθύνη της προηγούμενης Κυβέρνησης και Διοίκησης.

Δυστυχώς όμως, για τη θυγατρική της Μεγαλόπολης κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί τη νέα  πραγματικότητα και ζουν στον ψεύτικο παρελθόντα χρόνο που τόσο πολύ αναπολούν, ως γνήσια φερέφωνα της απελθούσας κυβέρνησης και εκτελεστικά της όργανα, με συμμετοχή στην τραγική οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η ΔΕΗ.

Έχοντας αποκτήσει εμπειρία από διάλυση επιχειρήσεων, συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο που  άρχισαν εδώ και ένα χρόνο, με  ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν όσο και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρίας, μείωσαν το προσωπικό κατά 300 άτομα όχι για να μειώσουν το μισθολογικο κόστος αλλά για να αναθέτουν εργολαβίες με το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού!

Κρύβονται πίσω από τη ν αύξηση της τιμής των ρύπων αλλά δεν μας λένε τι έκαναν αυτοί για την ορθή λειτουργία της εταιρίας.

Θέτουμε μια σειρά σοβαρών ερωτημάτων, στα οποία είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν για το καλό της επιχείρησής μας, όπου αυτοί κρίνουν σωστό, άλλωστε δεν περιμένουμε σοβαρή απάντηση σε εμάς. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να αποχωρήσουν από τα ηνία της θυγατρικής Μεγαλόπολης, για να μην ξαναζήσουμε τις εφιαλτικές ημέρες και νύχτες του προηγούμενου χειμώνα, συγκεκριμένα :

Υπάρχειαναθεωρημένη μελέτη εκμετάλλευσης του ορυχείου;Πως πραγματοποιούνται καινούργιες διανοίξεις τμημάτων του ορυχείου; γίνεται η βέλτιστη εκμετάλλευση του κοιτάσματος ή πραγματοποιείται ληστρική εκμετάλλευση  μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης ή μέχρι να συνταξιοδοτηθούν κάποιοι ιθύνοντες;
Τηρούνται οι προπορίες των μηχανημάτων και οι προβλεπόμενες κλίσεις λειτουργίας για την ασφαλή λειτουργία του ορυχείου; 
Τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις λειτουργίας των μηχανημάτων από παρακείμενους οικισμούς (Τριπόταμο) σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΜΝΕ;
Υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης από τις συνεχιζόμενες υψηλές μετακινήσεις στο ορυχείο του ΔυτικούΧωρεμίου;
Υπάρχει εγκεκριμένο οργανόγραμμα προσωπικού για τα ορυχεία και τους σταθμούς; 
Δηλώνονται τα ατυχήματα; ( πχ  η ανατροπή οχήματος με εργαζόμενο σε άλλη βάρδια)
Δηλώνεται στην ΕΜΝΕ ως έχετε υποχρέωση τις μεγάλες ζημιές στα ορυχεία;, (Ε16, Ε17, αποθέσεις, πλημμύρες, κ.α )
Που οφείλονται οι μεγάλες ζημιές στα μηχανήματα του Ορυχείου;ποιο το κόστος αποκατάστασης, από ποιους αποκαθίστανται και με ποιες  διαδικασίες; ( π.χ. Εκσκαφέας Ε17, Ε16, αντλία ΑΗΣ....)
Κατά την περσινή χειμερινή περίοδο το ορυχείο υπέστη μεγάλες ζημιές και ανέστειλε την λειτουργία του για αρκετές ημέρες λόγω ανυπαρξίας υποδομών. θα μπορέσει φέτος να ανταποκριθεί;  σε τι στάδιο βρίσκονται τα έργα υποδομών;(δρόμοι, αντλιοστάσια, κανάλια αποστράγγισης κλπ.).
Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στο ορυχείο και πόσοι στους σταθμούς μέσω εργολάβων (εργολαβικοί), πόσοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, με τι αμοιβές;, πόσο χρόνο απασχολούνται;, με τι κριτήρια προσελήφθησαν, ποιος και πως καθορίζει τις αμοιβές;
Επιτρέπεται ¨εργολαβικοί¨ εργαζόμενοι να επιβλέπουν τον εργολάβο μέσω του οποίου αμείβονται;ή να επιβλέπουν εργολάβο στον οποίο εργαζόταν πριν την απασχόληση στην Λιγνιτική ;
Επιτρέπεται ¨εργολαβικοί¨ εργαζόμενοι να απασχολούνται στο σύστημα πληρωμών των εργολάβων; 
Ποιο το κόστος εργολαβιών και υπηρεσιών από σύστασης της θυγατρικής και πόσο  έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη;
Ποιο το κόστος των απευθείας αναθέσεων (αναθέσεων χωρίς προκήρυξη) για έργα υπηρεσίες και προμήθειες; Και σε ποιους εργολάβους έχουν ανατεθεί ;
Γιατί οι διακηρύξεις των εργολαβιών, παροχής υπηρεσίας και προμηθειών δημοσιεύονται μόνο  επιλεκτικά στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και όχι όλες ως έχετε υποχρέωση από τον νόμο 4412/2016;
Γιατί δεν δημοσιοποιούνται οι αναθέσεις στην ιστοσελίδα της εταιρίας ως έχετε υποχρέωση από τον νόμο 4412/2016 και όπως συμβαίνει αντίστοιχα στην ιστοσελίδα της  ΔΕΗ Α,Ε.
Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση και διαφάνεια  στον χρόνο πληρωμής των εργολάβων;

Πόσο στοιχίζουν οι αναθέσεις εργολαβιών για εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων του ορυχείου , μετά και την διάλυση του τοπογραφικού τμήματος;(μεταλλευτική εταιρεία χωρίς τοπογραφικό τμήμα, εάν είναι δυνατόν).

Γιατί εφαρμόζετε επιλεκτικά η αποδέσμευση προσωπικού από την λιγνιτική προς άλλες μονάδες και ενώ έχουν επιλεγει να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις;
Με τι κριτήρια επιλέγετε προσωπικό ως παραμένοντες και ενώ έχουν λάβει το ποσό της αποζημίωσης;
Με τι κριτήρια γίνονται αναθέσεις, μετακινήσεις προσωπικού σε άλλη ειδικότητα ή σε άλλο τμήμα;
Τηρούνται τα προγράμματα εργασίας που αναγγέλλονται στην επιθεώρηση εργασίας η είναι πλασματικά;( πχ πρόγραμμα εργασίας ΜΥΣ Αυγούστου)
Με τι κριτήρια χορηγούνται κατοικίες στον οικισμό της ΔΕΗ; υπάρχει σχετική εισήγηση από την επιτροπή οικισμού όπως προβλέπει ο ΚΚΠ ΔΕΗ; τηρούνται οικογενειακά,κοινωνικά, οικονομικά κριτήρια όπως παλαιότερα;
Πόσο στοιχίζουν οι ανακατασκευές των κατοικιών και ποιον επιβαρύνουν την ΔΕΗ στην οποία ανήκουν οι κατοικίες ή την Λιγνιτική;
Πόσες υπερωρίες και με τι κόστος έχουν πραγματοποιηθεί από αρχής του έτους και ποιά η σύγκριση με τα αντίστοιχα προηγούμενα έτη; 
Ποιο το κόστος των μεταβλητών αποδοχών απ´ αρχής του έτους και ποια η σύγκριση μετά τα αντίστοιχα προηγούμενα έτη;
Τι συμβαίνει με την μονάδα 4 και τίθεται εκτός λειτουργίας τόσο συχνά; ποιοκόστος επανεκκίνησης;  ποιο το κόστος καταπόνησης; και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την λύση του προβλήματος; 
Υπάρχει κίνδυνος από τα συχνά μη προγραμματισμένα σταμάτηματα της μονάδας για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος;
Τηρούνται οι όροι της ΑΕΠΟ με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.8684/27.04.2018 και αφορά Την εκμετάλλευση λιγνίτη του λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης, πχ στα εδάφια που αναφέρονταιγια : Γεωμετρικά χαρακτηριστικά βαθμίδων στείρων, παρακολούθηση μετακινήσων, μετεγκατάσταση συνεργείων, πλύσιμο οχημάτων, κάλυψη φορτηγών, λειτουργία ταινιοδρόμων, διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων, κλπ
Υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών  όρωντων αποβλήτων των ΑΗΣ; (ΧΔΒΑ Θωκνίας)

Όλα τα παραπάνω τα θέτουμε υπόψιν των αρμοδίων αρχών (ΕπιθεώρησηΜεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ), τμήμα επιθεώρησης περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης καιΕσωτερικόςΈλεγχος της Δ.Ε.Η), οι οποίοι έχουν την  υποχρέωση να διεκπεραιώσουν με τον καλύτερο  τρόπο το έργο τους, ώστε να δοθούν και οι κατάλληλες απαντήσεις σε όλους μας.

Οι εργαζόμενοι της θυγατρικής Μεγαλόπολης, ανεξαρτήτως της έκβασης των απαντήσεων από την ηγεσία της εταιρείας μας, δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια, θα κάνουν τις δέουσες κινήσεις και θα αγωνιστούν για το καλό της εταιρείας  ώστε να απαγκιστρωθούμε από τα βαρίδια του παρελθόντος με σκοπό να προχωρήσει η επιχείρηση στην ανάπτυξή της και οι εργαζόμενοι να ατενίζουν ένα καλύτερο αύριο.

Η λεηλασία του Δημόσιου πλούτου έφτασε στο τέλος της και όσοι έβαλαν «πλάτη» σε αυτές τις πρακτικές θα λογοδοτήσουν.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΔΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ    ΖΕΡΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

 Κοινοποίηση : Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Λιγνιτικής

                          Μεγαλόπολης Α.Ε κο Βασιλόπουλο Βασίλειο

Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε κοΣτάσσηΓεώργιο

 

                           ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ  ΔΕΗ Κ.Η.Ε

                     ΓΕΝΟΠ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ  Κ.Η.Ε


3 Σχόλια

Πότε θα δώσουν τα 900 εκατομμύρια για την εθελούσια και τα εφάπαξ μας;

“ Η Υποκρισία για μερικούς είναι Αρετή”.Τον 5ο αιώνα ο Φωκυλίδης έγραφε « Μισώ τον άνδρα τον διπλούν πεφυκότα, χρηστόν λόγοισι, πολέμιον δε τοις τρόποις», και συνέχισε ο Δημόκριτος «Κίβδηλοι και αγαθοφανέες οι λόγω μεν άπαντα, έργον δε ουδέν έρδοντες», δηλαδή, κάλπικοι και υποκριτές είναι όσοι με τα λόγια κάνουν τα πάντα, ενώ στη πράξη δεν κάνουν τίποτα. Και κλείνω αγαπητέ Πρόεδρε των Ορυχείων με τούτο: «Και αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θες τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς να μην την εξευτελίζεις», Καβάφης.

Συνέχεια προηγούμενου σχολίου Υ.Γ: Αγαπητέ Πρόεδρε θα επανέλθω με λεπτομερή επιστολή με τα δικά σου λόγια, με τις δικές σου εμφανίσεις και τις υποκριτικές σου ικανότητες. Φιλικά, Νικολόπουλος Σ. Πρόεδρος ΤΔΕ ΥΗΣ Λάδωνα και μέλος του Δ.Σ. του Ε.Κ.Αρκαδίας

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.