Τατούλης

Εορτή των Τριών Ιεραρχών στην Τρίπολη (pics)

Εορτή των Τριών Ιεραρχών στην Τρίπολη (pics)

Ιανουάριος 30, 2019 - 19:30
0 σχόλια

Σύμπασα ἡ οἰκουμένη, καί οἱ ὅπου γῆς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἑορτάζουν σήμερα τή μνήμη τῶν Τριῶν μεγίστων φωστήρων τῆς Τρισηλίου Θεότητος.

 Τούς λαμπρούς αὐτούς προστάτες καί φωστῆρες τῆςπαιδείας μας, ἑόρτασε λαμπρά καί ἡ Ἱερά ΜητρόποληΜαντινείας καί Κυνουρίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ὁ ὁποῖοςἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Τετάρτη 30η Ἰανουαρίου 2018,τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό ΝαόἉγίου Δημητρίου Τριπόλεως. Σήμερα, ἐπιπροσθέτως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἐπέλεξενά ἀπονείμει τιμητικές διακρίσεις στούς μικρούς μαθητέςτῶν Σχολείων, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος σέ διαγωνισμό, γράφοντας ἔκθεση μέ θέμα τόν ἅγιο Παῦλο τόν Τριπολίτηκαί πολιοῦχο μας. Αὐτός ὁ διαγωνισμός ἔγινε στά πλαίσια τῶνἐκδηλώσεων τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τό Μαρτύριο τοῦ ἁγίουΝεομάρτυρος Παύλου καί σήμερα ὁ Σεβασμιώτατοςἀπένειμε τιμητικές διακρίσεις στούς μικρούς μαθητές οἱὁποῖοι ἔγραψαν ἔκθεση καί ἀξιολογήθηκαν ἀπό ἐπιτροπήδασκάλων, λαμβάνοντας οἱ πέντε πρῶτοι ἀριστεύσαντεςὡς εὐλογία καί τιμητική διάκριση τόν Σταυρό τῶν ἉγίωνΝεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, καθώς καίΔιπλώματα Τιμῆς ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι μαθητές πού συμετεῖχαν. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπαίνεσε τούς μικρούς μας μαθητέςκαί εὐχήθηκε ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Παῦλος καί οἱ ἅγιοιΤρεῖς Ἱεράρχες, προστάτες τῶν γραμμάτων, νά σκέπουν, νά φωτίζουν καί νά ἁγιάζουν τή ζωή τους.

Ὁ τρόπος που εἰσήχθη ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων στήν Ἐκκλησία μας

Τρεῖς ξεχωριστές προσωπικότητες ἔδωσαν, δίνουν καίθά δίνουν τά φῶτα τῆς γνώσεως καί τῆς φωτίσεως τοῦἉγίου Πνεύματος σέ ὅλους ἐμᾶς καί, ἰδιαιτέρως, στάπαιδιά μας καί τή νεολαία μας αὐτή τή δύσκολη ἐποχή.Δέν πρόκειται γιά κάποιους ἄγνωστους Ἁγίους, ἀλλάπρόκειται γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, τόν ἅγιο Γρηγόριο, τόνΜέγα Βασίλειο και τόν Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. Κατά τούς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ ἈλεξίουΚομνηνοῦ (1081–1118 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος διαδέχθηκε στήβασιλική ἐξουσία τόν Νικηφόρο Γ΄ Βοτενειάτη (1078–1081), ἔγινε στήν Κωνσταντινούπολη φιλονικία ἀνάμεσασέ λόγιους καί ἐνάρετους ἄνδρες. Ἄλλοι θεωροῦσανἀνώτερο τόν Μέγα Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς τονμεγαλοφυΐα καί ὑπέροχη φυσιογνωμία. Ἄλλοιτοποθετοῦσαν ψηλά τόν ἱερό Χρυσόστομο καί τόνθεωροῦσαν ἀνώτερο ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο καί τόνΓρηγόριο καί, τέλος, ἄλλοι, προσκείμενοι στόν Γρηγόριοτόν Θεολόγο, θεωροῦσαν αὐτόν ἀνώτερο ἀπό τούς δύοἄλλους, δηλαδή ἀπό τόν Βασίλειο καί τόν Χρυσόστομο.

Ἡ φιλονικία αὐτή εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά διαιρεθοῦντά πλήθη τῶν Χριστιανῶν καί ἄλλοι ὀνομάζονταν«Ἰωαννίτες», ἄλλοι «Βασιλίτες» καί ἄλλοι «Γρηγορίτες». Στήν ἔριδα αὐτή ἔθεσε τέλος ὁ ΜητροπολίτηςΕὐχαΐτων Ἰωάννης ὁ Μαυρόπους. Αὐτός εἶδε σέ ὀπτασίατούς μέγιστους αὐτούς Ἱεράρχες, πρῶτα καθένα χωριστάκαί στή συνέχεια καί τούς τρεῖς μαζί. Αὐτοί τοῦ εἶπαν:«Ἐμεῖς εἴμαστε κοντά στόν Θεό καί τίποτε δέν ὑπάρχει,πού νά μᾶς χωρίζει ἤ νά μᾶς κάνει νά ἀντιδικοῦμε. Ὅμως,κάτω ἀπό τίς ἰδιαίτερες συγκυρίες καί περιστάσεις πούβρέθηκε ὁ καθένας μας, κινούμενοι καί καθοδηγούμενοιἀποκλειστικά ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, γράψαμε σέσυγγράμματα καί μέ τόν τρόπο του ὁ καθένας,διδασκαλίες, πού βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους νά βροῦν τόνδρόμο τῆς σωτηρίας. Ἐπίσης, τίς βαθύτερες ἀλήθειες, στίςὁποῖες μπορέσαμε νά διεισδύσουμε μέ τόν φωτισμό τοῦἉγίου Πνεύματος, τίς συμπεριλάβαμε σέ συγγράμματαπού ἐκδώσαμε.

Καί ἀνάμεσά μας δέν ὑπάρχει οὔτεπρῶτος, οὔτε δεύτερος, ἀλλά, ἄν πεῖς τόν ἕνα,συμπορεύονται δίπλα του καί οἱ δύο ἄλλοι. Σήκω, λοιπόν,καί δῶσε ἐντολή στούς φιλονικοῦντες νά σταματήσουν τίςἔριδες καί νά πάψουν νά χωρίζονται γιά ἐμᾶς. Γιατί ἐμεῖς,καί στήν ἐπίγεια ζωή καί στήν οὐράνια ζωή μας,φροντίζαμε καί φροντίζουμε νά εἰρηνεύουμε τόν κόσμο.Γι’ αὐτό ὅρισε μία ἡμέρα νά ἑορτάζεται ἀπό κοινοῦ ἡμνήμη μας καί, καθώς εἶναι χρέος σου, νά ἐνεργήσεις νάεἰσαχθεῖ ἡ ἑορτή στήν Ἐκκλησία καί νά συνταχθεῖ ἡ ἱεράἈκολουθία». Ἔτσι, ὁ Ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων Ἰωάννης ἀνέλαβε τήσυμφιλίωση τῶν διαμαχόμενων ἀνθρώπων, ὅρισε ἡ ἑορτήτῶν τριῶν Μεγάλων Πατέρων νά τελεῖται τήν 30ηἸανουαρίου καί συνέγραψε καί κοινή Ἀκολουθία, ἀντάξιατῶν ἁγίων Πατέρων. Ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν ἀποτελεῖ ξεχωριστόσύμβολο τῆς ἰσότητας καί τῆς ἑνότητας τῶν μεγάλωνΔιδασκάλων, οἱ ὁποῖοι δίδαξαν μέ τόν ἅγιο βίο τους τόΕὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐξ αἰτίαςτῆς ταπεινώσεώς τους μπροστά στήν ἀλήθεια, ἔχουν λάβειτό χάρισμα νά ἐκφράζουν τήν καθολική συνείδησητῆςἘκκλησίας καί ὅ,τι διδάσκουν δέν εἶναι ἁπλῶς δικήτους σκέψη ἤ προσωπική τους πεποίθηση, ἀλλά εἶναιἐπιπλέον ἡ ἴδια ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας, γιατί μιλοῦνἀπό τό βάθος τῆς καθολικῆς της πληρότητας. Περί τίς ἀρχές τοῦ 14ου αἰῶνα μ.Χ. ἀνεγέρθη Ἱερός Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν κοντά στήν Ἁγία ΣοφίαΚωνσταντινούπολης, δίπλα σχεδόν στή Μονή τῆς Παναχράντου.

 

 +π.Ι.Σ.

 

 

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.