Τατούλης

Έκπτωτο το ΔΣ του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης - Η απάντηση Ρουμελιώτη

Έκπτωτο το ΔΣ του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης - Η απάντηση Ρουμελιώτη

Ιούνιος 03, 2018 - 09:00
6 σχόλια

Στην κήρυξη έκπτωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης και διορισμός Προσωρινής Διαχειριστικής – Διοικούσας Επιτροπής προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα ο δασάρχης Τρίπολης Αθανάσιος Αργειτάκης αποφάσισε και κηρύσσει έκπτωτα από το Διοικητικό Συμβούλιο του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης τα μέλη:

1. Ρουμελιώτη Γεώργιο
2. Καψιμαλάκο Γεώργιο
3. Τρίκολα Κωνσταντίνο
4. Ζαφείρη Αθανάσιο
5. Δημόπουλο Κωνσταντίνο
6. Γιαννόπουλο Μάρκο
7. Αρφάνη Εμμανουήλ
8. Μάρκου Δημήτριο

Για τους παρακάτω λόγους:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παράγρ. 2 «Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά, ευθύνονται
δε προσωπικώς και αλληλεγγύως δια των υποχρεώσεων αυτών των απορρεουσών εκ του
Καταστατικού, των αποφάσεων του Γενικών Συνελεύσεων, των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας και των Νόμων». Από τα ευρήματα του οικονομικού – διαχειριστικού ελέγχου για το έτη 2016 -2017 οι ανωτέρω ως μέλη του Δ.Σ. του Α΄ Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης παρέβησαν κατ’
εξακολούθηση κατά τη διάρκεια της θητείας τους το καταστατικό του Κυνηγετικού Συλλόγου στα οριζόμενα από:

 Το άρθρο 2 παράγραφο 1.
 Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 7.
 Το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3.
 Το άρθρο 11 παράγραφοι 2α , 2δ και 2ι.
 Το άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 9.
 Το άρθρο 20 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5.
 Το άρθρο 24 παράγραφοι 4 και 5.
 Το άρθρο 25 παράγραφος 1 με την καθόλου ή ελλιπή τήρηση των υποχρεωτικά τηρούμενων
βιβλίων του Κυνηγετικού Συλλόγου.

Εντός οκτώ (8) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης, τα έκπτωτα μέλη του Δ.Σ. με
ευθύνη του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα θα παραδώσουν δια πρωτοκόλλου στην
παρακάτω διοριζόμενη προσωρινή διοικητική και διαχειριστική επιτροπή τη διοίκηση και
οικονομική διαχείριση και άπασα την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.

Διορίζει Προσωρινή Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή στον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο
Τρίπολης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

1. Καλοφωλιά Βασίλειο του Παναγιώτη
2. Αγγελόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου
3. Γκαρδιακό Αθανάσιο του Δημητρίου
4. Σταματόπουλο Γεώργιο του Σπύρου
5. Ορφανό Γεώργιο του Κωνσταντίνου
6. Καλασούντα Ιωάννη του Θεοδώρου
7. Καλογερόπουλο Αγαμέμνονα του Ηλία
8. Ανδριανόπουλο Γεώργιο του Βενιζέλου
9. Βλάχο Σταύρο του Ευαγγέλου

Αναπληρωματικά μέλη αυτών ορίζονται:
1. Τόμπρο Αναστάσιο του Αναστασίου
2. Πολυχρονόπουλο Ιωάννη του Σταύρου
3. Κούλη Κωνσταντίνο του Νικολάου
4. Δελή Σωτήριο του Γεωργίου
5. Πανούση Δημήτριο του Αναστασίου

Έργο της Επιτροπής είναι:
Εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, να συγκροτηθεί σε Σώμα σύμφωνα με
τις διατάξεις του καταστατικού, μετά από πρόσκληση του πρώτου μέλους της Επιτροπής, να
παραλάβει δια Πρωτοκόλλου Παραλαβής παρά των, εχόντων τίτλο, έκπτωτων μελών του Δ.Σ.
(Προέδρου και Ταμία) την Διοίκηση, την Οικονομική Διαχείριση και όλη τη κινητή και ακίνητη
περιουσία του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης, το οποίο θα υποβάλει στο Δασαρχείο
Τρίπολης.

Να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου και των μελών αυτού όπως σύνταξη
προϋπολογισμού – απολογισμού κτλ.

Η θητεία της διαχειριστικής Επιτροπής ορίζεται τετράμηνη από την ανάληψη των καθηκόντων
της, και σκοπός της είναι η σύνταξη – διόρθωση του Απολογισμού και Προϋπολογισμού, ετών
2016, 2017 και 2018, η διενέργεια Γενικής Συνέλευσης, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Η απάντηση του Γιώργου Ρουμελιώτη στο KYNOCLYB:

«Η οικογένεια των κυνηγών της Αρκαδίας αλλά και της Πελοποννήσου γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι, το ποιόν του καθενός, αλλά και την προσφορά του. Οι κυνηγοί της Τρίπολης, αλλά και οι Πελοποννήσιοι κυνηγοί με έχουν τιμήσει εμένα προσωπικά στο παρελθόν με την εμπιστοσύνη τους και με έχουν περιβάλλει με την ανιδιοτελή τους αγάπη με πρόσφατο τρανό παράδειγμα την συντριπτική μας επικράτηση στις πρόσφατες εκλογές της Ομοσπονδίας Πελοποννήσου.

Όλοι μαζί έχουμε τιμήσει την κυνηγετική μας παράδοση, προστατεύοντας παράλληλα τη φύση και δημιουργώντας αναπτυξιακές συνθήκες σε μία εποχή κρίσης και ανέχειας. Και όλα αυτά τα έχουμε κάνει με κόπο, προσωπικό μεράκι, και κυρίως άδολη και ανιδιοτελή αγάπη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κυνήγι και ο κυνηγός είναι υπό διωγμό. Θέλω όμως να δηλώσω απερίφραστα ότι είμαστε δυνατοί, ότι δεν φοβόμαστε κανέναν και ότι και από αυτή την κρίση θα βγούμε πιο δυνατοί. Τα συστήματα που νομίζουν ότι οι υπηρεσίες στο Δημόσιο είναι εφαλτήρια για προσωπική εμπάθεια και εξουσιαστική εμμονή θα διαψευστούν οικτρά.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους μου κυνηγούς ότι η προσφυγή μας στη Δικαιοσύνη εντός των αμέσως προσεχώς ημερών θα μας δικαιώσει και η λάσπη στον ανεμιστήρα θα επιστρέψει με ποινικές συνέπειες σε εκείνους που τόσο καιρό την εκτοξεύουν εναντίον μας».

Ειδήσεις: 

6 Σχόλια

Κυνηγοί να κυνηγάνε χωρίς άδεια άρα ανασφάλιστοι. 10 χιλιάδες ευρώ που θα πρέπει να πληρώσουν μέλη του συμβουλίου που δεν φταίνε. 150 άδειες που δεν θεωρήθηκαν και περιμένουν να τις δεί ο εισαγγελέας. Δημόσιοι υπάλληλοι που θα τους περάσει πειθαρχικό η υπηρεσία τους γιατί τους έμπλεξες. ΤΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΝ ΑΝΤΕΧΕΙΣ;

Εγώ ξέρω ότι οταν γίνεσαι πρόεδρος σε έναν σύλλογο οφείλεις να σεβαστείς το καταστατικό και τις ηθικές σου αξίες. Δεν γίνεσαι πρόεδρος για να κάνεις μαγαζί σου έναν σύλλογο, ούτε να τον χρησιμοποιείς για δικό σου προσωπικό όφελος.

κ. Ρουμελιώτη, έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί που εκτοξεύουν την λάσπη εναντίον σου ή εναντίον σας, γιατί δεν τους βγάζετε στην σέντρα για να τους ξέρει ο κόσμος και μιλάτε με υποννοούμενα; Τόσο πολύ τους φοβάστε πια; Τί είναι, η μαφία της Τρίπολης;

Ακου γιωργακη δεν ειναι ουτε το κυνηγι ουτε ο κυνηγος υπο διωγμο το διοικητικο συμβουλιο της τριπολης ειναι μονο

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.