Τατούλης

Το δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης της ΕΕ για τη διακρατική κινητικότητα στην εργασία - EURES

Το δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης της ΕΕ για τη διακρατική κινητικότητα στην εργασία - EURES

Μάιος 04, 2018 - 10:23
0 σχόλια

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ συμβουλεύει

Εισαγωγή

Το ευρωπαϊκό δίκτυο EURES (EURopean Employment Services) δημιουργήθηκε το 1993 με στόχο το συντονισμό της πολιτικής για τη διακρατική κινητικότητα εργασίας, στο πλαίσιο της βασικής αρχής της ελεύθερης κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Μέσω του δικτύου προωθείται η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο οποίος αφορά τις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, καθώς και άλλων εταίρων. Η Ελβετία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή.

Βασικοί ρόλοι του δικτύου EURES είναι να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και πρόσληψης ή τοποθέτησης, καθώς και να προβαίνει σε ενέργειες, προκειμένου να διευκολύνει εκείνους που αναζητούν εργασία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Επιπλέον, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς εργοδότες με σκοπό την εύρεση κατάλληλων υποψηφίων για εργασία. Οι υπηρεσίες του EURES προσφέρονται δωρεάν από τις εκάστοτε Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και δεν επιβαρύνουν με κανέναν τρόπο τους αναζητούντες εργασία ή τους εργοδότες.

Το δίκτυο αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού, τα εθνικά γραφεία συντονισμού, τους εταίρους και τους συνδεδεμένους εταίρους του EURES.

Οι εταίροι του δικτύου μπορεί να είναι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις εργοδοτών και άλλοι συναφείς παράγοντες της αγοράς εργασίας. Οι εταίροι παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες τοποθέτησης και πρόσληψης σε εργοδότες και σε άτομα που αναζητούν εργασία, ενώ το Ευρωπαϊκό και τα εθνικά γραφεία συντονισμού επιβλέπουν τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αντίστοιχα.

Επιπλέον, το EURES διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παρέχοντας ειδικές πληροφορίες και διευκολύνοντας την εύρεση εργασίας προς αμοιβαίο όφελος των εργοδοτών και των μεθοριακών εργαζομένων σε διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης.

2. Το δίκτυο EURES στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα υπάρχουν 44 σταθμοί EURES, που λειτουργούν στις εξής πόλεις: Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα, Ρόδο, Βόλο, Ιωάννινα, Καβάλα, Ξάνθη, Κέρκυρα, Σύρο, Κατερίνη, Λαμία, Κόρινθο, Τρίπολη, Αμύνταιο, Κοζάνη, Κιλκίς, Τρίκαλα, Κομοτηνή, Μυτιλήνη, Σέρρες και Δράμα. Οι σύμβουλοι EURES είναι έμπειροι γνώστες της αγοράς απασχόλησης, με στόχο την εξυπηρέτηση όσων αναζητούν εργασία στην Ευρώπη ή επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό από μία ή περισσότερες χώρες.

Το ελληνικό δίκτυο EURES μπορεί να βοηθήσει τους αναζητούντες εργασία που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια παρέχοντας υπηρεσίες όπως: συμβουλευτική για την αναζήτηση θέσεων εργασίας στο εξωτερικό, πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε χώρες-μέλη του δικτύου, πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα φορολογίας/κοινωνικής ασφάλισης ή πιστοποίησης προσόντων στο εξωτερικό, διαμεσολάβηση και διευκόλυνση της επικοινωνίας με μέλη του δικτύου ή με πιθανούς εργοδότες, πληροφόρηση για προγράμματα επιδότησης μετακινήσεων για συνεντεύξεις (Your First EURES Job κ.ά.) κ.λπ. Περαιτέρω, συμμετέχει ή διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης, φόρα και γενικότερα εκδηλώσεις με σκοπό την αντιστοίχιση (σύζευξη) της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας (ημέρες σταδιοδρομίας, ημέρες συνεντεύξεων κ.λπ.) και προσκαλεί εργοδότες με εκδηλωμένο ενδιαφέρον για πρόσληψη προσωπικού σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνονται με την ευθύνη ή τη συμμετοχή του EURES σε άλλες χώρες-μέλη του δικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι που αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα-μέλος του ΕΟΧ ή στην Ελβετία και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποια ή κάποιες από τις υπηρεσίες του δικτύου EURES μπορούν να επικοινωνήσουν με το εθνικό γραφείο συντονισμού της χώρας, το οποίο λειτουργεί με ευθύνη του ΟΑΕΔ, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου euresgreece@oaed.gr ή της σελίδας EURES Greece στο κοινωνικό δίκτυο Facebook.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης Ευρωπαίων πολιτών μπορούν να αναζητηθούν από τους εξειδικευμένους συμβούλους και βοηθούς EURES, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων υπάρχουν στον εξής υπερσύνδεσμο: http://www.oaed.gr/consultants-eures.

3. Χρήσιμες συμβουλές για αναζήτηση εργασίας μέσω του EURES

• Επισκεφθείτε την υπηρεσία απασχόλησης της πόλης ή της περιφέρειάς σας και συλλέξτε χρήσιμες συμβουλές. Η υπηρεσία ενδέχεται να διαθέτει σύμβουλο EURES, ο οποίος μπορεί να σας προσφέρει σημαντική βοήθεια προσαρμοσμένη στις προσωπικές σας ανάγκες.
• Οι σύμβουλοι EURES μπορούν να σας συμβουλεύσουν σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, να σας φέρουν σε επαφή με πιθανούς εργοδότες και να σας παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαβίωση και την εργασία στο εξωτερικό.
• Παρακολουθήστε παρουσιάσεις εργοδοτών, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και εκθέσεις σταδιοδρομίας που διοργανώνονται από το EURES στη χώρα μας. Λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη μπορείτε να βρείτε στο «Πρόγραμμα εκδηλώσεων» στην αρχική σελίδα της πύλης EURES.
• Άλλο ένα χρήσιμο πρώτο σημείο αναφοράς στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε μια άλλη χώρα του ΕΟΧ είναι η ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES. Η εν λόγω ενότητα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες ανά χώρα.
• Αναζητήστε τις κατάλληλες κενές θέσεις εργασίας μέσω του EURES σε οποιαδήποτε χώρα του ΕΟΧ, μέσω της επιλογής «Αναζήτηση εργασίας» της πύλης EURES. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο και περιλαμβάνουν μεγάλο φάσμα τόσο μόνιμων όσο και εποχικών θέσεων. Οι κενές θέσεις EURES με σαφή δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού από άλλα κράτη σημειώνονται με την ένδειξη «Με σημαία EURES».
• Η επιλογή «Αναζήτηση εργασίας EURES» διαθέτει μια εύχρηστη διεπαφή αναζήτησης. Οι αναζητούντες εργασία μπορούν να επιλέξουν, για παράδειγμα, χώρα, περιοχή, επάγγελμα, είδος σύμβασης ή να συνδυάσουν πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης για την εύρεση μιας θέσης. Είναι διαθέσιμη στις 25 γλώσσες του ΕΟΧ.
• Οι περισσότερες κενές θέσεις που είναι καταχωρισμένες στην πύλη EURES εισάγονται απευθείας από εθνικές βάσεις δεδομένων κενών θέσεων. Εν γένει, μόνο ο τίτλος και η περιγραφή της θέσης αναγράφονται στην εθνική γλώσσα της χώρας-πηγής. Για τα υπόλοιπα στοιχεία σχετικά με τη θέση εργασίας –όπως το είδος της σύμβασης, το απαιτούμενο επίπεδο εμπειρίας και μόρφωσης– συχνά διατίθεται μετάφραση.
• Είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς ότι ο εργοδότης αποφασίζει σε ποια γλώσσα θα δημοσιευτεί μια κενή θέση στην ενότητα «Αναζήτηση εργασίας EURES». Εάν ένας εργοδότης ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για πρόσληψη προσωπικού από άλλα κράτη, η θέση είναι δυνατό να δημοσιευτεί σε μία ή περισσότερες γλώσσες εκτός της εθνικής γλώσσας του εργοδότη.

4. Πρακτικά και νομικά ζητήματα της επαγγελματικής κινητικότητας στην ΕΕ

Θα αναγνωριστούν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μου προσόντα;
• Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι να μάθετε με ποιον τρόπο μπορούν να αναγνωριστούν τα προσόντα σας στη χώρα υποδοχής, καθώς επίσης και κατά πόσο το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο.
• Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι τα επαγγέλματα εκείνα που έχουν προϋποθέσεις ως προς την άσκησή τους, δηλαδή μπορούν να ασκηθούν μόνο από άτομα τα οποία κατέχουν συγκεκριμένα προσόντα (μεταξύ άλλων, δικηγόροι, λογιστές, καθηγητές, μηχανολόγοι, επαγγελματίες του παραϊατρικού κλάδου, γιατροί, οδοντίατροι, χειρουργοί κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και αρχιτέκτονες). Για ορισμένα από αυτά τα επαγγέλματα έχει καταρτιστεί κατάλογος αναγνωρισμένων και αντίστοιχων προσόντων.
• Για ορισμένα επαγγέλματα εναπόκειται στον εργοδότη να αποφασίσει κατά πόσο ο υποψήφιος είναι σε θέση να επιτελέσει τα καθήκοντα μιας θέσης. Η αντιστοιχία προσόντων κρίνεται ανά κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και το περιεχόμενο των σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δυνατό να ξεκινήσετε την άσκηση του επαγγέλματός σας ευθύς αμέσως μετά την ανάληψη της θέσης, ωστόσο πρέπει να ακολουθήσετε τις ενδεχόμενες απαραίτητες διαδικασίες που διέπουν το συγκεκριμένο επάγγελμα στη χώρα υποδοχής, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που γνωρίζατε μέχρι στιγμής.
• Τον Απρίλιο του 2008 συνυπογράφηκε επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύσταση σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ). Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) είναι ένας μηχανισμός μετατροπής που επιτρέπει την ευκολότερη αναγνώριση των εθνικά αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων και των σπουδαστών από χώρα σε χώρα και τη διευκόλυνση της διά βίου μάθησης. Από το 2012, όλα τα νέα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων πρέπει να περιλαμβάνουν μνεία στο ΕΠΕΠ, ώστε οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να διαπιστώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες ή τις ικανότητες ενός υποψηφίου. Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην πλήρη του εφαρμογή θα είναι μία μακρόχρονη και απαιτητική διαδικασία, στην οποία το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ συμβάλλει προκειμένου αυτό να αποτελέσει ένα διάφανο και αξιόπιστο σύστημα δόμησης της επαγγελματικής ταυτότητας του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο μιας ορθολογικής και κοινωνικά ελεγχόμενης αγοράς εργασίας.
• Μάθετε περισσότερα για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων, συμβουλευτείτε την πύλη για την αναγνώριση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων Enic-Naric.net, η οποία αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO. Στην Ελλάδα, το εθνικό κέντρο πληροφόρησης για θέματα αναγνώρισης ακαδημαϊκών προσόντων είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Αποτελεί πρόβλημα η γλώσσα;

• Κατά την αναζήτηση εργασίας σε μια άλλη χώρα, η γνώση της τοπικής γλώσσας αποτελεί σαφώς πλεονέκτημα (και ενίοτε αναγκαιότητα). Οι βασικές γνώσεις αγγλικών συχνά αποβαίνουν ιδιαίτερα χρήσιμες. Ωστόσο, οι απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις ενδέχεται να διαφέρουν από θέση σε θέση και από χώρα σε χώρα και συνεπώς δεν ισχύει ένας γενικός κανόνας για όλες τις περιπτώσεις.
Παρ’ όλα αυτά, κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας, προκειμένου να βελτιώσετε τις γνώσεις σας ή το επίπεδο επάρκειας.

Μπορώ να διατηρήσω το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας στη χώρα καταγωγής μου, ενόσω αναζητώ εργασία σε ένα άλλο κράτος-μέλος του ΕΟΧ;

• Εάν επί του παρόντος δεν εργάζεστε και επιθυμείτε να αναζητήσετε εργασία σε μια άλλη χώρα του ΕΟΧ, έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε το επίδομα ανεργίας σας για διάστημα 3 μηνών. Ωστόσο, οι κανόνες που διέπουν τη μεταφορά δικαιωμάτων είναι αυστηροί. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία απασχόλησης ή την αρμόδια υπηρεσία επιδομάτων προτού προβείτε σε οποιαδήποτε κίνηση. Εάν δεν έχετε βρει εργασία έπειτα από 3 μήνες, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποχωρήσετε από τη χώρα, αν και είναι πιθανό οι αρχές να φανούν επιεικείς εάν είστε σε θέση να αποδείξετε ότι έχετε σημαντικές πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Η ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό.

Ποια νομικά έγγραφα απαιτούνται συνήθως για τη μετακίνηση στο εξωτερικό;

• Ελέγξτε εγκαίρως ότι έχετε ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο προκειμένου να μετακινηθείτε εντός του ΕΟΧ. Αναζητήστε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης θεώρησης και/ή άδειας παραμονής εάν η χώρα σας υπόκειται σε μεταβατικές ρυθμίσεις όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES ή επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES στην περιοχή σας.

Τι ισχύει εάν είμαι πολίτης χώρας εκτός της ΕΕ;

• Οι δικτυακές υπηρεσίες EURES βρίσκονται στη διάθεση όλων των χρηστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εάν ήδη διαμένετε και εργάζεστε εντός της επικράτειας του ΕΟΧ ή στην Ελβετία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό ή περιφερειακό σύμβουλο EURES και να ζητήσετε τη συμβουλή του. Ωστόσο, η εύρεση εργασίας μέσω του EURES δεν συνεπάγεται τροποποίηση των νομικών υποχρεώσεων και διοικητικών διαδικασιών που ισχύουν για τους πολίτες εκτός της ΕΕ. Εάν σκοπεύετε να μετακινηθείτε από μια χώρα εκτός ΕΟΧ (με εξαίρεση την Ελβετία) για να διαμείνετε και να εργαστείτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στην Ελβετία, το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σας μπορεί να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις σας σε περίπτωση μετακίνησής σας στο εξωτερικό ή να σας παραπέμψει στα κατάλληλα γραφεία πληροφόρησης.

5. Πηγές

• Γούλας, Χ. και Φωτόπουλος, Ν. (2017): «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων: Μεθοδολογικά, οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα», στο Γούλας, Χ. και Λιντζέρης, Π. (επιμ.), Διά Βίου Μάθηση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Απασχόληση και Οικονομία: Νέα Δεδομένα, Προτεραιότητες και Προκλήσεις, σσ. 185-200, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ): http://www.doatap.gr
• Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ): http://www.eoppep.gr
• Οργανισμός Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) – Δίκτυο EURES: http://www.oaed.gr/ergasia-sten-europe-eures-
• Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα – EURES: https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage
• Πύλη για την αναγνώριση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων – Enic-Naric: http://www.enic-naric.net

Συντάκτες
Φίλιππος Πουλαστίδης – Κατερίνα Μπάρλου

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.