Τατούλης
symvolo

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω κατολισθήσεων από το ύψος της ΕΟ Τρίπολης - Πύργου ως τις Ράχες

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω κατολισθήσεων από το ύψος της ΕΟ Τρίπολης - Πύργου ως τις Ράχες

Απρίλιος 15, 2019 - 17:11
1 σχόλια

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄-14/9-2-2017) « Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. 7001/2/1478-μβ από 20-4-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β΄-1540/14-5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 58 /30-4-1991) « Αρμοδιότητες Οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
5. Το υπ΄αρίθμ 106109/26288 από 15/04/2019 έγγραφο της Π.Ε. Αρκαδίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητάς μας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επ.Ο. από το ύψος της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου έως την Τ.Κ. Ραχών Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω κατολισθήσεων και καθίζησης του οδοστρώματος στην ανωτέρω Επ. Ο.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής στην Τ.Κ. Ραχών Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας θα διεξάγεται μέσω της Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας.
2. Η Π.Ε. Αρκαδίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, υποχρεούται καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί την κατάλληλη οδική σήμανση για τα εκτελούμενα έργα, προς ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αλλά και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.)
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της, έως και την έκδοση σχετικής απόφασης διακοπής κυκλοφορίας κατόπιν μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία.
4. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ - 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας .-
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ειδήσεις: 

Υπάρχει 1 Σχόλιο

Διαβάζοντας τα "ελληνικά" της αστυνομικής ανακοίνωσης δεν προκύπτει διακοπή στην Τριπόλεως -Πύργου αλλά από αυτήν για Ράχες. Από τον τίτλο νομίζεις πως ξανακόπηκε ο δρόμος στα Λαγκάδια

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.