Αποψίλωση άγριας βλάστησης περιβάλλοντος χώρου πρώην ΧΑΔΑ Λεωνιδίου

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Αποψίλωση άγριας βλάστησης περιβάλλοντος χώρου πρώην ΧΑΔΑ Λεωνιδίου

Φεβρουάριος 15, 2017 - 18:48
1 σχόλια

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

α.α

  Αριθ. αποφ                                            Θ έ μ α
1.            11.        Έγκριση δαπανών και ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων σε  βάρος των  παρακάτω κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού:
 
Κωδικός αριθμός Περιγραφή Ποσό σε €
00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις. 105
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια. 1.500,00
00-6495.002 Έξοδα διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών. 1.300,00
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων. 5.000,00
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα. 12.000,00
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων. 6.000,00
2.            12.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 10.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 20-6279.002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Καθαρισμός – Αποψίλωση άγριας βλάστησης περιβάλλοντος χώρου πρώην ΧΑΔΑ Δ.Ε. Λεωνιδίου». 
3.            13.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 20.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 20-6414.004 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων Δ.Ε. Τυρού».
4.            14.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 3.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 00-6495.008 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας  ανάθεση της εργασίας: «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
5.            15.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 23.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 10-6142.003 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Μηχανογραφικές Υπηρεσίες (αμοιβές)».
6.            16.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 18.500,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 10-6142.001 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Παραμετροποίησης μηχανογραφικών υπηρεσιών, (αμοιβές)». 
7.            17.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 5.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 10-6278.001 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Φύλαξη κτιρίων Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
8.            18.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 24.800,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 15-6262.001 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Γυμναστηρίου Δ.Ε. Λεωνιδίου».
9.            19.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 14.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 10-6142.002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Αμοιβές ορκωτών λογιστών».
10.        20.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 8.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 25-6279.002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Παρακολούθηση απολύμανσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
11.        21.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 1.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 25-6279.003 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος υδρεύσεως Δήμου για εξασθενές και ολικά χρώμια».
12.        22.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 14.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 25-6279.001 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες χημικής – μικροβιολογικής ανάλυσης δειγμάτων νερού».
13.        23.        Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 3.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 30-6414.002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες μεταφοράς υλικών υπηρεσίας οδοποιίας».
 
 

Υπάρχει 1 Σχόλιο

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.