Σδρους Νικόλαος & ΣΙΑ ΕΠΕ - Βιομηχανία Πετρελαιοειδών