Μπαρλαμπάς Αγγελής - Ιατρείο υπερήχων

Καλαμάτας 30-32, ΤΡΙΠΟΛΗ

Τηλ.: 2714003435  
Κιν.: 6974173873

Email: agelisbarl@yahoo.gr
Website: www.sitemaker.gr/agelisb

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης- ιατρείο υπερήχων

Υπέρηχοι κατά οίκον σε αδυναμία μετακίνησης του ασθενή

Θέση

Ελλάδα
37° 30' 23.5836" N, 22° 22' 8.1732" E
GR