Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας Τσάτσουλη Ελένη

Με εικοσαετή διδακτική εμπειρία όλων των επιπέδων (Junior- Proficiency /TOEFL/IELTS)

Προετοιμασία για όλα τα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας

Εντατική Προετοιμασία Ενηλίκων – Φοιτητών με εξειδικευμένη επιμόρφωση στη διδασκαλία Αγγλικών σε μαθητές με δυσλεξία καθώς και στην ειδική διαπαιδαγώγηση – παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977226158

e-mail: eltsatsouli@gmail.com