Τατούλης

Υπέγραψε ο ανάδοχος για την αντικατάσταση της στέγης του ΔΑΚ Τρίπολης