Συγκέντρωση στο Λεβίδι για την δημιουργία κτηνιατρικής σχολής