Σημαντική επέκταση του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές της Τρίπολη