«Το πιο γλυκό ψωμί» - Θεατροχορευτικό δρώμενο από τον Α.Ε.Ε.Σύλλογο Κορακοβουνίου (8-8-2018)