Κάτοικοι του Ζευγολατιού επισκέφτηκαν τον Γιαννακούρα για τις πλημμύρες