Φωτιές στην Φαλαισία, Σεπτέμβριος 2017 - Η επόμενη μέρα