Διάρρηξη στο Δημόσιο ΚΤΕΟ Αρκαδίας- Αυτοψία Γιαννακούρα