Αυτοψία Γιαννακούρα στον Δολιανίτη ποταμό . Έργα από την Περιφέρεια