Αναπτυξιακά έργα από την ΠΕ Αρκαδίας στη Γορτυνία. Ολοκληρώνονται σύντομα