Ανακοίνωση υποψηφιότητας των κ.κ. Κατερίνα Μπερδούση, Ελένη Τσουμπλέκα, Κλειώ Κορώνη