7-2-2019 Συνέντευξη Βαγγέλη Γούργαρη για τον αγώνα των αγροτών.