Τατούλης
symvolo

25 θέματα θα απασχολήσουν την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης

25 θέματα θα απασχολήσουν την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης

Μάιος 07, 2009 - 10:05

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στις 8-5-2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.00μ.μ. Προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αίτηση του κ. Σταματόπουλου Παναγιώτη του Αργυρίου για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Μάρκου Μπότσαρη Τ.Δ. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.
2. Αίτηση του κ. Κανέλλου Λεωνίδα του Δημητρίου για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στο Τ.Δ. Ραψομμάτη Δήμου Μεγαλόπολης.
3. Αίτηση του κ. Ανδρέα Αρτικόπουλου για τοποθέτηση αγάλματος του Θεόδωρου Τουρλεντέ στο Τ.Δ. Περιβολίων.
4. Αίτηση κατοίκων Μεγαλόπολης σχετικά με τη στάθμευση των ΤΑΧΙ στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου επί των οδών Π. Κεφάλα και Σταθοπούλου.
5. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης υποδοχής αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκπροσώπων της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας.
6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 11.250,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού του ΚΕΠ Μεγαλόπολης.
7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.334,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού μερικής απασχόλησης.
8. Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 125.398,96 € αναδρομικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 01/2009 – 04/2009.
9. Αποδοχή χορηγίας ποσού 250,00 € από την Τράπεζα EUROBANK για τη διοργάνωση τοπικής εκδήλωσης προβολής τοπικών εθίμων (Καρναβάλι Μεγαλόπολης 2009).
10. Αποδοχή σχεδίων της γλυπτικής σύνθεσης με τίτλο «Μεγαλόπολη –Μνήμη Λιγνίτη».
11. Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης της Μεγαλόπολης στη θέση ¨Ψαθί¨.
12. Αποδοχή πίστωσης ποσού 100.000,00 € για την εκτέλεση του χρηματοδοτούμενου έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας» από το αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
13. Αναμόρφωση του Π/σμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2009 για την εγγραφή του νέου έργου «Καθαρισμός και Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Νέας Εκκλησούλας», συνολικού π/σμού 6.925,00 €.
14. Αναμόρφωση του Π/σμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2009 για την εγγραφή του νέου έργου «Καθαρισμός και Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Οικισμού Βρυσούλες Τ.Δ. Περιβολίων», συνολικού π/σμού 6.925,00 €.
15. Αναμόρφωση του Π/σμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2009 για την εγγραφή του νέου έργου «Καθαρισμός και Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Καράτουλα», συνολικού π/σμού 6.925,00 €.
16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2009 για την εγγραφή της πίστωσης του κατεπείγοντος έργου «Αποκατάσταση αρδευτικών αυλάκων Τ.Δ. Λυκοσούρας», συνολικού π/σμού 3.551,00 €.
17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2009 για την εκτέλεση της εργασίας «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Μεγαλόπολης».
18. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2009 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Καταγραφή περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτίμηση – αξιολόγηση αυτών και αποτύπωση των συγκριτικών περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής».
19. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου.
20. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή λοιπών μηχανημάτων (τρακτέρ).
21. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ζαρντινιέρων για τον καλλωπισμό της κεντρικής πλατείας Μεγαλόπολης.
22. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων για τη συντήρησή τους.
23. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας αναμνηστικών δώρων δημοσίων σχέσεων.
24. Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 3649/2008 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΙΚΑ της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης (Π.Υ.Π.Π.Α.Π.Μ.) από το Δήμο Μεγαλόπολης.
25. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Γ.Γ.Δ.Ε. για την παροχή υπηρεσιών τιμολόγησης των εργασιών Δημοσίων ΄Εργων.
Πηγή: Αρκαδικές Ειδήσεις