Τατούλης

Κραυγή αγωνίας από τους εργαζομένους του ΙΓΜΕ στην Τρίπολη

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Κραυγή αγωνίας από τους εργαζομένους του ΙΓΜΕ στην Τρίπολη

Μάιος 05, 2009 - 13:18

" Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ και η Τοπική Επιτροπή της Περιφερειακής Μονάδας Πελοποννήσου, διοργανώνουν Συνέντευξη Τύπου – Συζήτηση με θέμα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαϊου και ώρα 11.00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας.
Οι εργαζόμενοι της Περιφερειακής Μονάδας Πελοποννήσου και γενικότερα του ΙΓΜΕ, αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια τη συστηματική υποβάθμιση του Ινστιτούτου από την Διοίκηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η πολιτική αυτή εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο της Κυβέρνησης, σ’ ότι αφορά την έρευνα με βάση το Νόμο 3653/08, σύμφωνα με τον οποίο προγραμματίζεται συρρίκνωση των ερευνητικών φορέων και ενίσχυση του ρόλου του Σ.Ε.Β. στην έρευνα.

Σε ότι αφορά την Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου, η υποβάθμιση εκφράζεται με τη συνεχή μείωση του προσωπικού της και τη μη ανανέωσή του.
Στα 30 και πλέον χρόνια λειτουργίας της, η προσφορά της σ’ όλους τους τομείς έρευνας, του ορυκτού πλούτου, των υπογείων νερών, της προστασίας του περιβάλλοντος κ.λ.π. είναι σημαντική.
Για να συνεχιστεί όμως η θετική πορεία του Ινστιτούτου στο μέλλον και της Περιφερειακής Μονάδας Πελοποννήσου, θα πρέπει να ενισχυθεί άμεσα με την κάλυψη των αναγκαίων θέσεων επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για:

Να εκπληρώσει το θεσμικό της ρόλο ως επίσημου συμβούλου της Περιφέρειας στις γεωεπιστήμες
Να διατηρήσει την άμεση επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ν. Αυτοδιοικήσεις , οι Δήμοι και λοιποί φορείς της Περιφέρειας
Να αποτελέσει βασικό μοχλό στην Περιφερειακή Ανάπτυξη
Να ανταποκριθεί στην έρευνα που αφορά τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες
Να συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των ερευνητικών πόρων με την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας»

Ειδήσεις: