Τατούλης

Δήμος Βυτίνας

ΕΔΡΑ Βυτίνα Τ.Κ. 22 010

Επικοινωνία
Τηλ.: 27950-22329
Fax: 27950-22329

Αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα Βυτίνας, ΜονήΠαναγία, Ελάτης, Καμενίτσας, Λάστας, Μαγουλιάνων, Νυμφασίας, Πυργακίου