Τατούλης

Τι έδειξαν οι επιθεωρήσεις στο εργοστάσιο της «HelioSphera» και ποιες οι ευθύνες για τα επικίνδυνα αέρια στη ΒΙΠΕ Τρίπολης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Τι έδειξαν οι επιθεωρήσεις στο εργοστάσιο της «HelioSphera» και ποιες οι ευθύνες για τα επικίνδυνα αέρια στη ΒΙΠΕ Τρίπολης

Μάρτιος 19, 2019 - 11:16
2 σχόλια

Για το ζήτημα που έχει προκύψει με το κλειστό εργοστάσιο φωτοβολταϊκών πάνελ τεχνολογίας λεπτού υμενίου «HelioSphera» μίλησαν ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας και ο κ. Παναγιωτούρος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Να υπενθυμίσουμε τις καταγγελίες του σύνδικου, δικηγόρου κ. Σταύρου Μιχαλόπουλου ο οποίος είχε αναφέρει στο Δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης ότι υπάρχει μια ωρολογιακή βόμβα στην ΒΙΠΕ και υπάρχει κίνδυνος να σκάσει και να μολύνει την ευρύτερη περιοχή, με όποιες συνέπιες. (δείτε ΕΔΩ)

Τι δικές τους απαντήσεις για το θέμα, έδωσαν ο κ. Γιαννακούρας και ο υπηρεσιακός  κ. Παναγιωτούρος σε συνέντευξή τους, όπου  μίλησαν για τις κινήσεις που έχουν γίνει από όταν έκλεισε το εργοστάσιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η διεύθυνση  της ΠΕ Αρκαδίας έχει πράξει τα ανάλογα για την διαχείριση των επικίνδυνων αερίων αλλά και άλλων υλικών που βρίσκονται αποθηκευμένα στις ανενεργές εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Τα έγγραφα της υπηρεσίας αποκαλύπτουν τι έδειξε η επιθεώρηση στο εργοστάσιο που είχε γίνει στις 16-3-2018 και 12-4-2018 από μικτό κλιμάκιο υπαλλήλων συναρμόδιων υπηρεσιών, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι εταιριών εξειδικευμένων με την διαχείριση επικινδύνων ουσιών.

Το ArcadiaPortal.gr θέλοντας να αποσαφηνίσει το θέμα των ευθυνών της «HelioSphera» και να δώσει απαντήσεις για το κατά πόσο αυτό το κλειστό κτίριο εγκυμονεί κινδύνους για την ΒΙΠΕ αλλά και για τους πολίτες, επικοινώνησε με τον κ. Παναγιωτούρο, ο οποίος λεπτομερέστατα προσπάθησε να αναλύσει το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια.

Αρχικά ο κ. Παναγιωτούρος αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έχει εναρμονιστεί με την εθνική νομοθεσία και ισχύει από το έτος 2000, για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες στις οποίες υπάρχουν σε ποσότητες μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες, έχουν θεσπιστεί κανόνες μέτρα και όροι που αποσκοπούν στην πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που σχετίζονται με τις ουσίες αυτές και στον περιορισμό των συνεπειών τους στη Δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Οι εγκαταστάσεις αυτές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις ποσότητες επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν σε αυτές σε δύο κατηγορίες και ειδικότερα σε αυτές της κατώτερης και σ’αυτές της ανώτερης βαθμίδας

Όπως τόνισε οι αναφερόμενες διατάξεις προβλέπουν τακτικές επιθεωρήσεις μικτών κλιμακίων που αποτελούνται από υπαλλήλους συναρμόδιων για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν προβλεφθεί τα αναγκαία και ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων εντός και εκτός του χώρου της εγκατάστασης.

Το Εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών της εταιρείας «HLIIOSFHERA A.E.» που είχε εγκατασταθεί σχετικά πρόσφατα και λειτουργούσε στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης υπάγονταν στις εγκαταστάσεις του κάτω ορίου των αναφερόμενων διατάξεων.

Κατά το έτος 2012 και ενώ η εγκατάσταση είχε σταματήσει τη λειτουργία, οι εργαζόμενοι είχαν καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας λόγω μη καταβολής της μισθοδοσίας τους και ο πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος είχε προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης, προγραμματίστηκε σειρά επιθεωρήσεων και υποχρεώθηκε η εταιρεία να απομακρύνει το σύνολο των επικίνδυνων ουσιών που βρίσκονταν αποθηκευμένες σε ειδικές εγκαταστάσεις στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου.

Από την πλευρά της εταιρείας συνεχίστηκαν οι προσπάθειες να ξεπεραστούν τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπιζε και να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό παραιτήθηκαν οι εργαζόμενοι από τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Δυστυχώς όμως οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν θετική έκβαση και η εταιρεία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής

Την 16-2-2018 ο Δικηγόρος Σταύρος Μιχαλόπουλος, ορισθείς με δικαστική απόφαση ως σύνδικος της κηρυχθείσας σε κατάσταση πτώχευσης ως άνω εταιρείας, υπέβαλε αναφορά στην υπηρεσία Ανάπτυξης, στην οποία ανέφερε για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η παραμονή των επικίνδυνων ουσιών στις σωληνογραμμές αναπτύσσονταν εντός του χώρου του εν λόγω εργοστασίου.

Με έγγραφό της διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας που συντάχθηκε την 28-2-2018, κοινοποιείσαι την παραπάνω αναφορά σε συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και σε πρώην εργαζόμενους με θέση ευθύνης του εργοστασίου, ζητώντας τις απόψεις τους για τα αναφερόμενα και για την αντιμετώπιση του θέματος. Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε και στην «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.», φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, στο πλαίσιο των ορίων ευθύνης της που προσδιορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της εν λόγω ΒΙ.ΠΕ. [παρ.3 του άρθρου 22 της υπάρίθμ.Φ/Α.5/25/13086/993/2013 (ΦΕΚ 2977 Β’)] Υ.Α. Επισημαίνεται ότι οι αναφερόμενες διατάξεις αναφέρουν ότι «..όταν προκύπτει κίνδυνος περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλείται η ασφάλεια, η υγιεινή των εγγύς εργαζόμενων από κλειστές μονάδες, ο Φορέας Διαχείρισης ενημερώνει την εγκατεστημένη επιχείρηση με κάθε πρόσφορο τρόπο για να λάβει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ή λαμβάνει ο ίδιος τα κατάλληλα μέτρα και στη συνέχεια επιρρίπτει τη σχετική δαπάνη στην εγκατεστημένη επιχείρηση. ….».   

Την 4-4-2018 η «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.» με σχετικό έγγραφό της που κοινοποιείται στην υπηρεσία Ανάπτυξης της ΠΕ Αρκαδίας αναφέρει ότι « …… στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διατάξεων και των αρχών της σε σχέση με την εταιρική και κοινωνικής της ευθύνη, προτίθεται να προχωρήσει στην οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται, ώστε να εξαλειφθεί κάθε πιθανός κίνδυνος ή απειλή της ασφάλειας και της υγιεινής των εγγύς εργαζόμενων και του περιβάλλοντος, λόγω της κατάστασης στις ανενεργές εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ A.E. …». Αναφέρει επίσης ότι «.. στο πλαίσιο των ενεργειών που ήδη αναλάβαμε έχουμε έρθει σε επαφή με εταιρείες, εξειδικευμένες στη διακίνηση και διαχείριση επικίνδυνων αερίων αλλά και άλλων υλικών που βρίσκονται αποθηκευμένα στις ανενεργές εγκαταστάσεις της επιχείρησης «ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ A.E., με σκοπό να οργανώσουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της επικινδυνότητάς τους.».  

Παράλληλα και κατόπιν παραγγελίας του κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, η υπηρεσία προχώρησε στον προγραμματισμό και τη διενέργεια επιθεώρησης την 16-3-2018 και 12-4-2018 μικτού κλιμακίου υπαλλήλων συναρμόδιων υπηρεσιών, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι εταιρειών εξειδικευμένων με την διαχείριση επικινδύνων ουσιών, εκπρόσωποι της «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.», ο αναφερόμενος σύνδικος καθώς και πρώην εργαζόμενοι με θέση ευθύνης στο εργοστάσιο.

Με βάση τα αποτελέσματα της επιθεώρησης που καταγράφονται σε σχετική έκθεση:

α) εκτιμήθηκε ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στην υποβληθείσα αναφορά, β) ζητήθηκε από τους αρμοδίους η απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, γ) ζητήθηκε η παροχή οποιασδήποτε συνδρομής απαιτηθεί από όλους του εμπλεκόμενους φορείς (σύνδικο πτώχευσης, αδειοδοτούσα αρχή, πρώην εργαζόμενους κ.λ.π.) στην «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.», η οποία ανάλαβε την αντιμετώπιση του θέματος, δ) ζητήθηκε η απαγόρευση εισόδου στην εγκατάσταση οποιουδήποτε άσχετου προσώπου, ε) ζητήθηκε η συνέχιση της φύλαξης της εγκατάστασης καθόλο το 24ωρο προκειμένου να αποφευχθούν παράνομες ενέργειες κανιβαλισμού του εξοπλισμού και στ) ζητήθηκε η αποχή από οπουδήποτε εργασία απομάκρυνσης εξοπλισμού που ενδεχόμενα εκποιηθεί στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η σχετική έκθεση της επιθεώρησης κοινοποιήθηκε σε έλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στην συνέχεια ο κ. Παναγιωτούρος αναφέρθηκε και στο περιστατικό πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στο εργοστάσιο στις 13-10-2018.

Ενημερωθήκαμε από αξιωματικό της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε σωλήνα όδευσης ουσία εξωτερικά του εργοστασίου, προκειμένου να συνδράμουμε στην επιτυχή αντιμετώπισή της. Το περιστατικό αυτό αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από την Πυροσβεστική αρχή

Κλείνοντας την συνέντευξη ο Προϊστάμενος Δ/νσης Βιομηχανίας ξεκαθάρισε ότι  μέχρι σήμερα και παρότι έχει κοινοποιηθεί στην υπηρεσία τους σειρά αλληλογραφίας της  «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.» με εξειδικευμένες εταιρίες, δεν έχουν ενημερωθεί για τον ακριβή χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών που θα απαιτηθούν για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.   

Έφη Καστραντά


2 Σχόλια

Τελικά θα μας πείτε τι έδειξαν οι επιθεωρήσεις? Μόνο αυτό δεν αναφέρεται στο άρθρο...

Για να μην λενε τι εδειξαν οι επιθεωρησεις πιστευω πως ναι υπηρχε οντως θεμα με τη μολυνση.

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.