Προσωπικό ζητά το Azalea Spa Τρίπολης

Τρί, 15/05/2018 - 10:39

Το Azalea Spa Τρίπολης ζητά να προσλάβει:

-Αισθητικό

-Κοπέλα για πρακτική άσκηση

Πληροφορίες στο τηλέδωνο 2710 241446

Αγγελίες: